/ Nyheder / Opdaterede regler for energimærker og håndbog for energikonsulenter

Opdaterede regler for energimærker og håndbog for energikonsulenter

Energistyrelsen har netop opdateret reglerne for energimærker og udgivet en ny håndbog for energikonsulenter (HB23).

Af

Energistyrelsen har revideret reglerne for energimærker. Den væsentligste ændring er, at muligheden for at udarbejde energimærker efter metoden “målt forbrug” udgår.

I samme ombæring har Energistyrelsen opdateret håndbogen til energikonsulenter – HB23. Denne håndbog, hvor man bl.a. ændrer ejendomsnummer til BFE-nummer. Som bygningsejer eller -administrator bør du være opmærksom på dette, når du samarbejder med energikonsulenter.

Afskaffelse af energimærker efter metoden “målt forbrug”

Ifølge Energistyrelsen er der stort set ingen, der anvender metoden “målt forbrug”, når der udarbejdes energimærker. Derudover har denne tilgang været præget af et uklart, metodisk grundlag. I det lys synes det logisk at rydde op i reglerne, hvilket EjendomDanmark også påpegede i sit høringssvar til den opdaterede bekendtgørelse om energimærkerne.

Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar her.

Håndbogen for energikonsulenter (HB23) opdateres også. Her fremhæver Energistyrelsen tre ændringer:

  • Ejendomsnummer erstattes af BFE-nummer
  • Ordet “besigtigelse” ændres til “bygningsgennemgang”
  • En række tabeller opdateres

Du kan læse mere i Energistyrelsens nyhedsbrev om energimærkning af bygninger, som du finder lige her

Nye EU-regler på vej: Vigtigt at kende sine ejendommes energitilstand

Som bygningsejer er det ofte vigtigt at have styr på energimærkerne. Både af hensyn til bygningens drift og udvikling, og fordi kommende EU-regler sandsynligvis vil stille større krav til energirenoveringer, hvorfor det er relevant at kende sit udgangspunkt.

Der forhandles i øjeblikket om et nyt og opdateret bygningsdirektiv, hvori de strammere regler vil fremgå. EjendomDanmark har gennem en længere periode fulgt arbejdet med direktivet tæt og løbende påpeget udfordringer med bl.a. de foreslåede regler om minimumsenergistandarder for bygninger og tidshorisonten for reglernes ikrafttræden – senest i et debatindlæg i Altinget.

Kontakt

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.