/ Nyheder / Odense kæmper sig tilbage

Odense kæmper sig tilbage

Sidste år gik Odense Kommune tilbage blandt landets mest ejendomsvenlige kommuner, men i år har Odense vundet terræn og kæmpet sig til en 35. plads ud af landets 98 kommuner. Det betyder, at kommunen igen er den mest ejendomsvenlige blandt landets fire største kommuner. Det viser en undersøgelse fra EjendomDanmark.

Af

Foto: Unsplash, Steffen Muldbjerg

De seneste år er det gået både op og ned for Odense Kommune, når det kommer til ejendomsvenlighed. I 2017 kunne Odense Kommune bryste sig af at være den mest ejendomsvenlige blandt landets fire største kommuner. Sidste år tog Odense et stort spring ned ad listen fra en 22. plads til en 63. plads i ejendomsvenlighed ud af landets 98 kommuner. I år har kommunen forbedret sig og indtager en 35. plads.

Byggesagsbehandlingstiden kan stadig forbedres

Placeringen i år skyldes primært, at dækningsafgiften og antallet af ejendomsforbrydelser som hærværk, indbrud og brandstiftelse er forbedret markant i forhold til sidste år. Odense har nu den anden laveste dækningsafgift af de 39 kommuner, der opkræver denne afgift. Odense Kommune har fastholdt den lave grundskyld på 21,71 promille, og opkræver stadigvæk ikke byggesagsgebyr. Det skaber gode rammer for brugere af ejendomme i kommunen. Omvendt er byggesagsbehandlingstiden steget til et gennemsnit på 77 dage, hvilket er 37 dage mere end sidste år. 

”Det er supergunstigt for både erhvervslivet og boligejere, at Odense har reduceret dækningsafgiften og har færre ejendomsforbrydelser. Det viser, at kommunen gør en aktiv indsats for at skabe gode økonomiske forhold for erhvervslivet og et bedre boligmiljø. Nu må kommunen arbejde videre med at få styr på sagsbehandlingstid for byggesager,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

De jyske kommuner sejrer

Det er ottende år i træk, at EjendomDanmark undersøger ejendomsvenligheden ved at måle på ejendommenes vilkår i landets 98 kommuner. Forholdene, der vurderes ud fra, har kommunerne selv indflydelse på.

Igen i år er det hovedsageligt de jyske byer, der klarer sig bedst. Således tager Thisted Kommune førstepladsen, Skive Kommune andenpladsen og Herning Kommune tredjepladsen. Faktisk er det først på 8.-pladsen, hvor Assens er placeret, at en ikke-jysk kommune indfinder sig på listen. 

Bundplaceringerne går til de sjællandske kommuner, og i år er sidstepladsen gået til Allerød Kommune. Imens pryder de jyske byer, særligt i Midtjylland, toppen af listen. Region Midtjylland løber derfor med titlen som den mest ejendomsvenlige af de fem regioner.  

Landets kommuner er blevet mere ejendomsvenlige

Det samlede landsresultat i undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har forbedret ejendomsvenligheden set i forhold til 2018. Tre forhold er forbedret, både timeprisen i byggesagsgebyrer, dækningsafgift og ejendomsforbrydelser er alle faldet.

Omvendt er to forhold forværret siden sidst, både grundskylden og sagsbehandlingstiden er nemlig steget. Der er ingen ændringer ved kommunernes regulering af lejeboliger.

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter


Kommunernes rangering på hvert enkelt parameter sammenregnes til en placering på den samlede rangliste, som går fra et til 98, hvor et er den bedste placering. Endvidere sammenlignes udviklingen i de forskellige parametre i forhold til året før. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark.

Kommunerne er derudover tildelt strafpoint. Antallet af strafpoint er afhængigt af kommunens rangering på de forskellige parametre. Jo færre strafpoint, jo højere placering.

Top og bund

Top-10

Bund-10

Thisted

1

Bornholm

89

Skive

2

Gladsaxe

90

Herning

3

Hørsholm

91

Struer

4

Hvidovre

92

Vesthimmerland

5

Albertslund

93

Billund

6

Mariagerfjord

94

Haderslev

7

Dragør

95

Assens

8

Rudersdal

96

Ikast-Brande

9

Rødovre

97

Vejen

10

Allerød

98

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, EjendomDanmark og EjendomDanmarks egne beregninger.

Anm. Parametrene, som indgår i undersøgelsen, er: Dækningsafgift, grundskyld, sagsbehandlingstid for byggesager, byggesagsgebyrer, om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er opgjort som antallet af anmeldte sager om indbrud, hærværk og brandstiftelse i tredje og fjerde kvartal 2018 samt første og andet kvartal 2019, per 100.000 m2 ejendomsareal i hver kommune. Der er endvidere medtaget ændringen i forhold til året før for hvert parameter. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark, og rangeringen afhænger af den valgte vægtning.

Kontakt