/ Nyheder / Nyt om skift om regnskabsprincip og åbning af indberetningsportal

Nyt om skift om regnskabsprincip og åbning af indberetningsportal

Der er afklaring om skift af regnskabspraksis, og så er indberetningsportal for solgte andele åbnet.

Af

Foto: Caroline Boogaard, istock

Afklaring på spørgsmål om andelsboligforeningers regnskabsprincip

Erhvervsstyrelsen har udtalt at andelsboligforeninger kan skifte regnskabspraksis fra dagsværdi til kostpris på ejendommen i årsregnskabet.

Styrelsen udtaler, at dette anses som en mulighed under årsregnskabsloven med henvisning til andelsboligforeningernes særlige karakteristika og andelsboliglovens regler om fastfrysning.

Indberetningsportal for solgte andelsboliger er åben

Med virkning fra 1. juli 2021 er det obligatorisk at indberette data om solgte andelsboliger til Bolig- og Planstyrelsen. Det er muligt at indberette salgene enkeltvis via andelsboliginfo.dk via skema 2.

For administratorer vil det i mange tilfælde være mere hensigtsmæssigt at lave én samlet indberetning for alle salg i et kvartal. Til dette formål har Bolig- og Planstyrelsen netop åbnet for et nyt modul på andelsboliginfo.dk, der tillader masseindberetninger for et kvartal i et samlet udtræk.

De data, der skal indberettes svarer til oplysningerne i skema 2, og er derudover blevet suppleret med en variabel for den realiserede handelspris og en variabel for handelsdato. Der kan findes en variabelliste og en beskrivelse på modulet, når man er logget ind på andelsboliginfo.dk.

Fristen for indberetning er kvartalets udgang plus 30 dage. Det vil for tredje kvartal 2021’s vedkommende sige 30. oktober. Det er EjendomDanmarks opfattelse, at adgangen til at foretage masseindberetninger er kommet på plads så sent, at overskridelse af denne frist vil være acceptabel.

Det sker