/ Nyheder / Nyt lejeindeks kaster lys over lejeudviklingen

Nyt lejeindeks kaster lys over lejeudviklingen

Et nyt lejeindeks fra EjendomDanmarks markedsstatistik giver blandt andet indblik i lejeudviklingen for landets gadebutikker. Lejen for gadebutikker er faldet med to procent de seneste to år. Det er en udfordring for bylivet i bymidter, når markedslejen falder, og butikslokaler står tomme.

Af

Et nyt lejeindeks fra EjendomDanmarks markedsstatistik giver blandt andet indblik i lejeudviklingen for landets gadebutikker. Lejen for gadebutikker er faldet med to procent de seneste to år. Det er en udfordring for bylivet i bymidter, når markedslejen falder, og butikslokaler står tomme.

Det er en ny verden, butikkerne i gader og stræder i landets byer står over for i dag. Butiksejere oplever, at de fleste af de hjælpepakker, der fulgte med coronakrisen, nu er udfasede, og lejerestancer, lån og udskudt momsbetaling skal betales tilbage.

For ejere af butiksejendomme kan der også være grundlag for bekymring for og opmærksomhed på den økonomiske udvikling og stigende priser på blandt andet fødevarer og energi. Udlejningen af butikker har været udfordret af stigende nethandel og coronakrisen, og det gælder både årene før foråret 2020 og selvfølgelig særligt de seneste to år.

Uens udvikling rundtomkring i landet

Det fremgår også umiddelbart, når man kigger nærmere på lejeniveauerne og tomgangen på butiksområdet rundtom i landet. EjendomDanmarks lejeindeks viser nemlig, at lejen for gadebutikker (butikker ekskl. butikscentre) er faldet i næsten alle dele af landet siden begyndelsen af 2020 – og nogle steder siden 2015, når der korrigeres for inflation.

På landsplan steg lejen med 1,2 procent fra april 2018 til april 2020 efter korrektion for inflation. De følgende to år er lejen faldet med 1,0 procent til gennemsnitligt 1.850 kr. per m2 i april i år. Tomgangen for gadebutikker var på 7,9 procent ved begyndelsen af 2022. På landsplan er det en mindre stigning siden samme tidspunkt i 2020.

Selvom tomgangen for gadebutikker i København og Østjylland også var relativt høj, henholdsvis otte procent og 10,4 procent i april 2022, har områderne alligevel været mindre hårdt ramt, når det gælder lejeudviklingen. Hvor lejen i København er faldet med 0,6 procent, er den 0,6 procent højere i Østjylland, og de gennemsnitlige lejeniveauer er nu henholdsvis 2.250 og 1.825 kr. per m2.

Fald i lejen for gadebutikker uden for byerne

Udfordringen er især tydelig, når man ser på landsdele væk fra de større byer i landet. I Vestjylland er lejen faldet med 5,7 procent på to år, og i Vest- og Sydsjælland er udviklingen 3,8 procent efter inflationskorrektion. Selvom tomgangen for gadebutikker her kun lige er over landsgennemsnittet i dag, så kan den tocifrede tomgang i årene forinden meget vel være forklaringen på lejeudviklingen de seneste år.

I Vest- og Sydsjælland og Nordjylland er lejen faldet siden 2015. Lejeniveauet på henholdsvis 1.125 og 1.400 kr. per m2 i april 2022 er et fald på henholdsvis 12,8 og 9,7 procent i forhold til niveauet for syv år siden. Her holder lejeudviklingen sig lige på den anden side af periodens inflation med samlet set 1,8 procent i Østjylland og 8,1 og 5,6 procent i København og Københavns omegn.

Lejeindeks viser lejeudviklingen for alle sektorer

Der findes ikke et lignende indeks, som på sektorniveau kan fortælle om lejens udvikling for aktuelle kontrakter i markedet. Mere end 250.000 lejemål ligger til grund for den kvartalsvise udvikling, der skildres i indekset fra 2014.

Sammen med udviklingen i butikslejen kan lejeindekset også give indsigt i bolig, kontor og industri i forskellige områder af landet – store som små. Og det kan deltagere i markedsstatistikken nu tilgå som en del af den medlemsstatistik, de gratis har adgang til gennem deltagelsen.

Kom på kursus