/ Nyheder / Nu bliver det (endnu) nemmere at administrere alternative investeringsfonde   

Nu bliver det (endnu) nemmere at administrere alternative investeringsfonde   

Finanstilsynet har genbesøgt sin tidligere vurdering om hvidvasktilsyn fra efteråret, hvor det blev vurderet, at der skulle foretages færre registreringer af alternative investeringsfonde (FAIF) og investeringsforvaltningsselskaber (IFS), hos myndighederne. Nu bliver der færre igen. 

Af

Som forvalter af enten alternative investeringsfonde (FAIF) eller investeringsforvaltningsselskaber (IFS) skal man, hvis man har direkte kundekontakt, være registreret i Finanstilsynets hvidvaskningstilsyn jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 9. 

I den forbindelse er intet forandret i forhold til den tidligere praksis.  

Dog forelægger der nu en ny vurdering i forhold til, om man overhovedet skal være registreret i Erhvervsstyrelsen hvidvaskregister jf. hvidvasklovens § 58, hvis man som led i sin virksomhed bistår med oprettelsen af investeringsfonde, hvor man stiller lokaler til rådighed.   

Af vurderingen fra d. 29. august 2023, var det Finanstilsynets vurdering, at såfremt man ikke havde direkte kundekontakt, skulle man være registreret i Erhvervsstyrelsens hvidvaskningsregister. På baggrund af dialog med branchen samt de modtagne høringssvar ændres denne vurdering nu. 

Ingen registrering i Erhvervsstyrelsens register overhovedet 

På baggrund af et notat udsendt til branchen den 18. december 2023, er det Finanstilsynets vurdering, at den umiddelbare risiko for, at en virksomhed kan blive udnyttet til hvidvaskning og/eller terrorfinansiering, kun forefindes i situationer, hvor der er direkte kundekontakt.  

Det er Finanstilsynets vurdering, at hvidvaskningsloven fastlægger, hvornår en FAIF eller IFS, skal være registeret for at modvirke hvidvaskning. Derfor antages denne lovgivning at have forrang for mere generelle bestemmelser på erhvervsområdet, hvorfor det ikke vurderes, at FAIF’er eller IFS’er skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register for hvidvaskning.  

Dette gælder i modsætning til tidligere udmelding, både hvis man har direkte kundekontakt, og hvis man ikke har det. Derfor skal man kun være registreret i Finanstilsynets hvidvaskningstilsyn, og ikke også i Erhvervsstyrelsens hvidvaskningsregister. 

Man kan derfor se frem til færre registreringer og mindre administration, hvis man driver en alternativ investeringsfond eller et investeringsforvaltningsselskab. 

Du kan læse Finanstilsynets opdaterede vurdering her.

Det sker