/ Nyheder / Nu bliver det nemmere at administrere alternative investeringsfonde  

Nu bliver det nemmere at administrere alternative investeringsfonde  

En ny vurdering fra Finanstilsynet viser, at der i fremtiden bliver færre myndighedsregistreringer på hvidvaskområdet for forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) og investeringsforvaltningsselskaber (IFS).

Af

Som forvalter af enten en FAIF eller en IFS skal man, hvis man har direkte kundekontakt, være registreret i Finanstilsynets hvidvaskningstilsyn jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 9.  

Indtil nu har det dog været uklart, om man også har skulle være registreret i Erhvervsstyrelsen hvidvaskregister jf. hvidvasklovens § 58, hvis man som led i sin virksomhed bistår med oprettelsen af investeringsfonde, hvor man stiller lokaler til rådighed.  

Hvis man har været registreret begge steder, har man derfor været underlagt et dobbelttilsyn med den samme aktivitet hos både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Dette har naturligvis været et unødigt bureaukratisk benspænd. 

Ingen registrering i Erhvervsstyrelsens register ved direkte kundekontakt  

Men det ændrer sig nu, viser en ny vurdering fra Finanstilsynet. Her fremgår det nemlig, at FAIF’er og IFS’er, der har direkte kundekontakt og således allerede er registrerede i Finanstilsynets register, ikke behøver at lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsens register for bekæmpelse af hvidvask oveni.  

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kun gælder i de tilfælde, hvor en FAIF eller IFS har direkte kundekontakt. Har man ikke det, skal den isolerede aktivitet, fortsat registreres ved Erhvervsstyrelsen jf. hvidvasklovens § 58. 

Du kan læse EjendomDanmarks bemærkninger til den opdaterede vurdering ved at klikke her. 

Finanstilsynets fulde vurdering og begrundelse findes nedenfor.

FAIF’er og IFS’er – hvidvaskregistrering fra HER (D906748)