/ Nyheder / Normale tilstande: Klar til at fokusere på nye dagsordener

Normale tilstande: Klar til at fokusere på nye dagsordener

Siden foråret 2020 har der hersket periodevise undtagelsestilstande for butikker, hvor huslejerestancerne til tider har nået uholdbart høje niveauer. Nu er de på et så stabilt niveau, at der er mere rum til at fokusere på andre dagsordener som klima, digitalisering og fremtidens butikker.

Af

Siden foråret 2020 har der hersket periodevise undtagelsestilstande for butikker, hvor huslejerestancerne til tider har nået uholdbart høje niveauer. Nu er de på et så stabilt niveau, at der er mere rum til at fokusere på andre dagsordener som klima, digitalisering og fremtidens butikker. Foto: fizkes, iStock

1,4 milliarder kroner. Det lyder restancerne – altså den ubetalte husleje – nu på. Selvom det tal er højt, er det langt fra de niveauer, der har været set under coronakrisen. Det viser en ny undersøgelse fra EjendomDanmark.

”Niveauet er det næstlaveste siden marts 2020, og det er positivt. Samtidig har det gode samarbejde mellem ejerne og deres erhvervslejere spillet en nøglerolle gennem alle nedlukninger og sikret, at mange erhvervsdrivende er kommet langt mere sikkert gennem krisen, end man periodevist har kunnet frygte. Netop det konstruktive samarbejde er et fundament, vi også alle skal arbejde videre fra nu,” siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark.

Han fremhæver klima, udviklingen af bykerne, nye handelsmønstres betydning for retail og hjemmearbejdes påvirkning af kontorsektoren som et par af de emner, der kommer til at fylde endnu mere af dagsordenen fremadrettet.

”Det er store og vigtige emner, som der bliver arbejdet benhårdt med i ejendomsbranchen. Nu hvor vi er kommet fælles gennem krisen, kan der også blive kastet yderligere ressourcer ind på at finde de bæredygtige og langsigtede løsninger,” siger Morten Marott Larsen.

Butikker i bedring

Restancerne for butik er på 2,3 procent, som er det næstlaveste siden marts 2020. Kontorrestancerne er nede på 1,3 procent.

”Denne vinter har jo ikke været restriktionsfri, og vi risikerer selvfølgelig, at der kommer restanceskvulp igen. Ligesom der kan være erhvervsdrivende, der lige klarer sig gennem, men som bliver udfordret af alt fra stigende energipriser til nye, permanente vaner hos deres stamkunder. Men med den stærke samarbejdsvilje, vi har set under hele coronakrisen, tror jeg også, at der findes løsninger i mange tilfælde,” siger Morten Marott Larsen.

Butikkerne udgør nu omkring 43 procent af de samlede restancer, mens kontorerne står for 36 procent.

Læs analyse om restancer

2,3%

Er restancerne for butikker – det næstlaveste siden marts 2020