/ Nyheder / Møde i Aalborg

Møde i Aalborg

EjendomDanmarks erfa-gruppe i Aalborg diskuterede blandt andet politiske udfordringer, huslejenævn og BBR til mødet den 17. januar.

Af

EjendomDanmarks erfa-gruppe i Aalborg holdt møde tirsdag den 17. januar 2023. EjendomDanmarks direktør Peter Stenholm var inviteret til at holde oplæg for deltagerne.

Politiske gevinster og udfordringer

Peter Stenholm præsenterede blandt andet EjendomDanmarks nye strategi, og fortalte desuden om de aktiviteter, som EjendomDanmark har haft den seneste tid.

Til mødet fortalte Peter Stenholm også om nogle af de politiske udfordringer, som EjendomDanmark har arbejdet med. Et eksempel som EjendomDanmark er stolte af er afværgelsen af indførslen af lagerbeskatningen, som var meget upopulært blandt aktører i ejendomsbranchen.

En anden politisk udfordring, som Peter Stenholm talte om, var indførslen af huslejeloftet. Aktiviteterne i forbindelse med dette var meget hektiske, og EjendomDanmark havde gerne set en alternativ løsning på dette problem.

Brede forlig og stabile rammevilkår

Ifølge Peter Stenholm er boligpolitisk blevet værdipolitik. Ejendomsbranchen efterlyser dog brede forlig og stabile rammevilkår. 

Peter Stenholm gjorde det klart, at EjendomDanmark gerne vil samarbejde med alle, som er interesseret i et samarbejde. Desuden kunne han fortælle, at det ligger EjendomDanmark på sinde, at ejendomsbranchen kommer med klare og entydige budskaber til politikerne og omverdenen i øvrigt.

I forlængelse af Peter Stenholms oplæg var der i gruppen en bred debat om den politiske situation. Huslejenævnene, deres praksis og organisationsform blev også diskuteret.

Bygnings- og boligregistret

Også Mogens Dürr, leder af EjendomDanmark i Jylland, holdt oplæg. Her blev der talt om et udkast til ny bekendtgørelse om BBR-registret, som lægger op til, at registret fremover skal indeholde væsentligere data end i dag. Herunder skal der ske indberetning om anvendelsen af boligerne i ejendommene. 

Mogens Dürr fortalte også, at en kommende BBR-bekendtgørelse kan medføre nogle udfordringer i forhold til arealbekendtgørelse. Dette er en konsekvens af de nye forventede og meget detaljerede regler om opmåling m.v. i BBR-bekendtgørelsen. 

EjendomDanmark følger med i, hvad der fremover sker på området.