/ Nyheder / Lyttet til brancheorganisationernes kritik om indefrysningsordning

Lyttet til brancheorganisationernes kritik om indefrysningsordning

Ministeriet har lyttet til EjendomDanmarks kritiske indspark om forglemmelsen af udlejers rolle som mellemmand ved lejers adgang til indefrysningsordningen for energiregninger. Arbejdet fortsætter.

Af

En energipakke er lige nu ved at blive vedtaget som en hastelov.

EjendomDanmark afleverede i den forbindelse et høringssvar, hvor organisationen blandt andet påpegede, at der var for mange uklarheder vedrørende håndteringen af indefrysningsordningen for lejere. Dels var det uklart, om ordningen overhovedet ville finde anvendelse i private udlejningsejendomme; dels var der en manglende kobling til lejelovgivningen og unøjagtigheder omkring udlejers rolle i ordningen.

Det var derfor meget tvivlsomt om ordningen overhovedet vil kunne komme lejere til gode, hvis den var blevet vedtaget i den daværende form. En lignende kritik kom fra BL, der repræsenterer de almene boligorganisationer.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har lyttet til EjendomDanmarks bekymringer, og ministeriet har i det opdaterede lovforslag fået bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området:

”Indefrysningsordningen bør i alle tilfælde være en sag mellem brugeren og energiselskabet, uanset om brugeren fx er ejer af et parcelhus eller lejer. Derfor skaber det nogle unødvendige problemstillinger og benspænd, hvis der skal enten en boligforening, en administrator eller en ejer ind som et mellemled,” siger juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark.

”Det er vigtigt at dem der har brug for hjælpen også får adgang til den. Ordningen skal bare ikke medføre en unødvendig administrativ og økonomisk byrde for nogle, der reelt set intet har med den at gøre.”

EjendomDanmark og BL skal ifølge ministeriet inddrages i den konkrete udmøntning af en løsning for lejerne – en dialog, man i EjendomDanmark ser frem til.

Læs EjendomDanmarks høringssvar