/ Nyheder / Der skal skrues ned for varmen – men ikke for meget

Der skal skrues ned for varmen – men ikke for meget

Priserne stiger. Det samme gør el- og varmeregningerne. Men hvordan skal man rådgive lejerne, så boligerne bliver beskyttet mod dårligt indeklima og skimmelsvamp samtidig med, at lejerne kan spare på udgifterne?

Af

For lave temperaturer i ejendomme kan føre til dårligt indeklima og skimmelsvamp.

Vi har alle hørt det. Priserne stiger, og el- og varmeregningerne gør det samme. For de fleste vil den helt naturlige løsning være at være opmærksom på sit forbrug og skrue helt ned for varmen. Men er det nu også det rigtige at gøre?

I takt med at det bliver koldere udenfor, tænder de fleste danskere normalt for varmen i deres bolig. Den nuværende energikrise har dog ændret manges vaner, og der er i langt højere grad fokus på at spare, hvor det er muligt. Det betyder for mange, at varmen i år bliver holdt på en lavere temperatur end normalt. Lavere temperaturer er en god idé i forhold til at spare penge, men det er vigtigt at være opmærksom på mulige konsekvenser – så som skimmelsvamp – for at beskytte boligen.

Skab dialog med lejerne

Det første og vigtigste tiltag for at forhindre skimmelsvamp i boligerne er, at skabe en dialog med lejerne om konsekvenserne af for lave temperaturer.

Anbefalingerne fra BL – Danmarks Almene Boliger lyder på, at det kan være en god idé at skrue et par grader ned for varmen. Samtidig skal det ske med øje for, at der opretholdes et godt indeklima, der ikke giver grobund for skimmelsvamp.

Skimmelsvamp opstår ofte som følge af fugtighed og for kolde temperaturer. Derfor skal lejerne være særligt opmærksomme på, at der bliver luftet godt ud i boligen, samtidig med at der holdes en god, konstant temperatur – hverken for varmt eller koldt.

Små tiltag kan række langt

Det kan være fristende at slukke varmen helt for at spare penge. Men faktisk kan små tiltag gøre en stor forskel for pengepungen samtidig med, at ejendommene ikke bliver udsat for skimmelsvamp.

Ved for eksempel at sænke temperaturen med bare 1°C i lejligheden, kan man spare 5% på varmeregningen. Temperaturen skal dog holdes over 18°C for at undgå fugt indendørs.

Også andre varmetiltag som at bade i koldere vand, kan gøre en stor forskel i længden.