/ Nyheder / Lovforslag: ”Timingen kunne ikke være dårligere”

Lovforslag: ”Timingen kunne ikke være dårligere”

Hvad er de største udfordringer ved lovforslagene, hvilken
effekt får de, og hvordan er timingen? Juridisk direktør i
EjendomDanmark, Morten Østrup Møller, giver her sine bud.

Af

Juridisk direktør i EjendomDanmark, Morten Østrup Møller, giver her svar på nogle af de spørgsmål, mange stiller om boligindgrebet.

Hvad er de største udfordringer ved de tre lovforslag – som de ligger nu?

”Der er mange udfordringer ved de tre lovforslag. Først og fremmest er der stor uoverensstemmelse mellem det vagt formulerede mål om at ramme de såkaldt kortsigtede investeringer og den samlede lovpakke, der helt konsekvent rammer hele branchen. Lovændringerne vil betyde store økonomiske tab. Tab, som vil lande samtidig med, at verden er blevet langt mere usikker på grund af coronakrisen. Der er også store juridiske problemer i lovforslagene, fordi ønsket om at begrænse brugen af § 5,2 har vejet tungere end gennemarbejdede juridiske afgrænsninger og incitamenter. Fx er der i lovgivningen lagt op til, at den meget omdiskuterede femårige karensperiode vil gælde, hvis du ønsker at generationsskifte din virksomhed, mens karensperioden ikke gælder, hvis en virksomhedsejer skulle dø og efterlade sig sin virksomhed. Det giver ingen mening.”

Hvor kommer lovgivningen til at have den største negative effekt?

”Værditabene vil helt givet være langt større, end de er beskrevet i lovforslagene. Det vil have stor betydning for fremtidige investeringer i ældre boligejendomme. Regeringen bruger klimadagsordenen negativt, da de opstiller uopnåelige klimakrav for at blokere for lejlighedsmoderniseringer. Det skader klimasagen, samfundsøkonomien og ikke mindst den almindelige boligstandard. En konstruktiv anvendelse af energikrav kunne have sikret både en bedre energiramme og jobskabelse. Det er også mærkeligt, at man designer et indgreb til at ramme hårdest i købstæderne i provinsen, hvor man i forvejen slås med at tiltrække investeringer. Endelig er det ærgerligt at opleve en ny minister, der annoncerer en ambition om forenkling, falde lige lukt i bureaukratifælden. Med indgrebet introduceres en stribe nye komplicerede formkrav, der kun vil besværliggøre samarbejdet mellem udlejere og lejere.”

Artiklen fortsætter herunder.

Kom på kursus

Hvad tænker du om timingen af disse lovforslag i lyset af coronakrisen?

”Timingen af lovforslagene kunne ikke være dårligere. Vi står over for en historisk krise, der overstiger finanskrisen, og ser ind i en fremtid, hvor usikkerheden om ejendomsmarkedets stabilitet bliver testet. Vi vil alle vil blive økonomisk ramt. Christiansborg har et stort politisk fokus på at holde hånden under job og samfundsøkonomien. Copenhagen Economics har beregnet, at ordningen alene i byggeri- og anlægssektoren bidrager med ca. 1.000-1.400 job og derudover med ca. 1.200-1.800 job i den samlede økonomi. Alligevel fastholder regeringen et lovforslag, som fjerner moderniseringer og derved arbejde for både håndværkere og afledte erhverv og bidrager til store værditab til ugunst for pensionskasser, andelsboligforeningerne og ejendomsejerne. Det er ikke gennemtænkt og vil have betydning for vores mulighed for at tiltrække de investeringer, som er helt afgørende for at skabe arbejdspladser i hele Danmark.”

Er der nogen realistisk mulighed for at påvirke det videre arbejde?

”Vi vil selvfølgelig fortsætte dialogen med alle Folketingets partier – navnlig i lyset af coronakrisen – og pege på alle de meget store udfordringer, som vi ser i disse lovforslag og komme med konstruktive alternativer. Vi håber på fornuften, men det er klart, at det politiske flertal, som indgik denne aftale, eksisterer fortsat, og meldingerne er foreløbig ikke, at der bliver ændret markant på det, der ligger.”