/ Nyheder / Information om hjælpepakker

Information om hjælpepakker

Regeringen har fremlagt tre hjælpepakker ifb. med coronakrisen. Her har EjendomDanmark samlet svar på de typiske spørgsmål.

Af

Foto: AltoClassic, istock

Som følge af de økonomiske konsekvenser af udbruddet af corona-virus Danmark har regeringen og Folketinget igangsat en række hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Flere af disse hjælpepakker har også relevans for ejendomsbranchen.

Hjælpepakkerne består af mange dele. Men især tre kan have relevans for dig som ejendomsvirksomhed eller -administrator:

  • En udskydelse af en række frister, der skal gøre det nemmere for dig og dine erhvervslejere at sikre likviditeten i en svær tid.
  • En række økonomiske kompensationer, hvor du eller dine erhvervslejere kan søge om direkte støtte til f.eks. dækning af husleje.
  • Lempeligere regler for refusion af lønudgifter i forbindelse med medarbejdere, der er ramte af corona-virus.

Du kan læse mere om hjælpepakkerne på Erhvervsministeriets hjemmeside her. Du kan finde al tilgængelig information om ansøgning m.m. på virksomhedsguiden her.

Som arbejdsgiver kan du her læse om, hvordan du skal forholde dig til medarbejdes hjemmearbejde, sygdom og andet her.Og her kan du læse om, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til GDPR og registrering af sygdomstilfælde.

Du kan finde en række gode råd til den praktiske håndtering af situationen, hvis én af dine medarbejdere udviser sygdomstegn her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så husk at Erhvervsstyrelsen har oprettet en corona-hotline til virksomheder. Den er åben dagligt mellem 08.30 og 15.30 og kan kontaktes på 72227459.

Du kan læse mere om hotlinen her. Bemærk, at virksomhedsguiden også kan kontaktes via både Facebook og LinkedIn.

Could not find post with assigned ID

Ændrede frister for indsendelse af årsrapporter – afholdelse af generalforsamlinger

Som følge af forbuddet mod at samle mere end ti personer på ét sted, kan det være svært for dig og din virksomhed at leve op til kravet om at afholde generalforsamlinger og efterfølgende indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Disse krav er nemlig som udgangspunkt uændrede, og du skal derfor stadig afholde generalforsamling og indsende årsrapport, hvis du er forpligtet til det.

Men som følge af forbuddet om at samles mere end ti personer på ét sted, er fristerne for indsendelse af årsrapporter for virksomheder med mere end ti ejere forlænget. Hvis du er forpligtet til at afholde generalforsamling, og hvis din virksomhed har mere end ti ejere, har du derfor mulighed for at afholde generalforsamlingen og indsende årsrapporten på et senere tidspunkt.

Du kan læse mere om de nye regler for frister for indsendelse af årsrapporter her.

Udskydelse af frister for betaling af moms, AM-bidrag og A-skat

Hvis din virksomhed betaler moms, AM-bidrag eller A-skat, har du mulighed for at midlertidigt at udskyde betalingen heraf i op til fire måneder.

Skulle du f.eks. afregne A-skat og AM-bidrag den 30. april, kan du nu vente til den 31. august; og skulle du afregne de 11. maj, kan du nu vente til den 10. september. Forlængelsen af fristen afhænger af din virksomheds størrelse.

Bemærk, at det alene er betalingen, der er udskudt; indberetningen til e-indkomst er ikke udskudt, men skal ske inden for de oprindelige frister. Indbetaling og indberetning foregår som vanligt.

Du kan læse mere om de ændrede frister på Skats hjemmeside her, og du kan også læse mere om de ændrede frister på virksomhedsguiden her.

Kompensation for faste udgifter

Har du erhvervslejere, kan de muligvis få støtte til at dække de faste udgifter – herunder ikke mindst udgifter til husleje.

For at dine erhvervslejere kan søge om denne støtte til dækning af bl.a. husleje, kræver det, at virksomheden har oplevet et omsætningsfald på mindst 40 procent direkte som følge af corona-krisen, og jo større fald i omsætningen, jo større kompensation udbetales.

Der dækkes dog ikke beløb på under 25.000 kroner. Hvis din erhvervslejers virksomhed er lukket ved påbud, kan virksomheden få dækket samtlige faste udgifter i perioden. Ordningen dækker udgifter i perioden 9. marts til 9. juni.

Ansøgning: Den digitale ansøgning er endnu ikke klar, men du kan følge med her, og læse hvornår ansøgningen bliver klar.

Kompensation for aflyste arrangementer

Udlejer du faciliteter til større arrangementer, kan du have oplevet, at dine lejere måtte aflyse arrangementer med kort varsel.

Dine lejere kan søge om kompensation for sådanne aflyste arrangementer, men kun hvis der var tale om arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Kompensationen kan bl.a. dække de udgifter, som arrangørerne er forpligtet til at afholde – herunder muligvis kontraktuelt forpligtede udgifter til leje af fysiske faciliteter.

Ansøgning: Ansøgning om kompensation for aflyste arrangementer foregår digitalt her, og du kan læse mere om ordningen her.

Kompensation for løn til fyringstruede medarbejdere

Har du selv som følge af omsætningsnedgang måtte varsle afskedigelser af medarbejdere – eller har du erhvervslejere, der står i denne situation – kan du søge om lønkompensation, så afskedigelserne i et vist omfang kan undgås.

Lønkompensationen er et statsligt tilskud til at dække en del af dine lønudgifter. Kompensationen kan kun søges af virksomheder, der står over for at afskedige mindst 50 medarbejdere eller mindst 30 procent af medarbejderstaben.

Lønkompensationen for fastansatte er 75 procent af lønnen, men dog ikke mere end 23.000 kroner om måneden – for timelønnede medarbejdere er lønkompensationen 90 procent af lønnen, men dog ikke mere end 26.000 kroner om måneden.

Ansøgning: Den digitale ansøgning er endnu ikke klar, men du kan følge med her, og læse hvornår ansøgningen bliver klar.

Hvis din erhvervslejer har stor betydning for beskæftigelsen i et lokalområde, kan der muligvis søges om støttemidler fra varslingspuljen.

Dette gælder helt generelt, men som følge af corona-udbruddet, er varslingspuljen blevet udvidet. Hvis din erhvervslejer ønsker at søge varslingspuljen, skal man kontakte det lokale jobcenter, da ansøgningen om midler fra varslingspuljen skal ske i samarbejde med dem.

Du kan læse mere om varslingspuljen her, og du kan læse mere om udvidelsen af varslingspuljen her.

Udvidet ret til refusion for løn / sygedagpenge for corona-relateret sygdom / fravær

Hvis din virksomhed i perioden fra den 27. januar 2020 til den 1. januar 2021 har medarbejdere, der bliver syge med eller sendt i karantæne som følge af corona-virus, kan du få refusion for dine lønudgifter fra den første fraværsdag. Bemærk igen, at dette alene gælder corona-relateret sygdom / karantæne.

Ansøgning: Du kan læse mere om de nye regler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her, og selve ansøgningen om refusion foregår digitalt her.