/ Nyheder / Coronavirus: Hvad betyder det for generalforsamlinger?

Coronavirus: Hvad betyder det for generalforsamlinger?

Regeringen opfordrer til, at man så vidt muligt nedbringer antallet af sociale kontakter for at inddæmme coronasmitte. Hvilke konsekvenser har det for afholdelse af forårets ordinære generalforsamlinger?

Af

I EjendomDanmark følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi opfordrer alle til at gøre det samme, således at virus ikke spreder sig.

Regeringen har på et pressemøde tirsdag den 10. marts 2020 opfordret til, at man så vidt muligt skal nedbringe antallet af sociale kontakter for at inddæmme coronasmitte.

Da foråret er højsæson for afholdelse af generalforsamlinger, medfører denne udmeldelse en overvejelse i forhold til om generalforsamlingerne bør udskydes eller kan gennemføres – evt. i et ændret digitalt format.

Bør generalforsamlingen udskydes?

I forhold til gennemførelse af generalforsamlinger bør man overveje, om det er muligt at gennemføre generalforsamlingen, uden at medlemmerne skal sidde tæt på hinanden. Hvis det ikke er en mulighed, så er der en vis risiko for smitte. Dermed vil det være sagligt at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt for ikke at udsætte medlemmerne for en unødig risiko for smitte.

Derudover bør man overveje vigtigheden af at gennemføre generalforsamlingen på nuværende tidspunkt. Er der fx tale om en ejerforening, hvor der ikke er indkommet forslag til behandling, således at dagsordenen består af godkendelse af regnskab og budget samt valg af bestyrelse m.v., så vil det tale for, at generalforsamlingen udsættes til et senere tidspunkt.

En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt vil ikke bevirke ugyldighed, selv om generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav, hvor mange foreninger fx har krav om afholdelse af generalforsamling inden udløbet af maj måned.

Dette har Østre Landsret fx slået fast i TBB1999.222, hvor en gennemførelse af generalforsamlingen i marts måned ikke medførte ugyldighed, selv om vedtægterne foreskrev at generalforsamlingen skulle afholdes i april måned.

Danmark lukker ned 

(opdateret 12.3.2020)

I forlængelse af regeringens udmelding 11. marts 2020 om at Danmark lukker ned anbefaler EjendomDanmark, at alle generalforsamlinger pt frem til 31. marts 2020 udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt. 

Erhvervsstyrelsen

EjendomDanmark er opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at det ikke er muligt at udskyde en generalforsamling. Her skal man være opmærksom på, at denne udmelding er møntet på erhvervsdrivende virksomheder. Udmeldingen er begrundet i selskabers pligt til at lade årsrapporten offentliggøre i Erhvervsstyrelsen.

Foreninger, der ikke er omfattet af denne pligt til at lade årsrapporten offentliggøre i Erhvervsstyrelsen, handler ikke i strid med ufravigelige lovregler ved at udskyde generalforsamlingen.

(Læs mere efter annoncen)

Vejledning om ejerforeninger

Læs mere her

Delvis gennemført generalforsamling

En generalforsamling kan afbrydes og udsættes til et senere tidspunkt, såfremt dirigenten træffer beslutning om det. Dermed er det tillige en mulighed at beslutte sig for, at man kun gennemfører de vigtigste punkter på en allerede indkaldt generalforsamling og udskyder den resterende del af generalforsamlingen til et senere tidspunkt, som efterfølgende indkaldes i henhold til vedtægterne på sædvanlig vis.

Dette kan fx være relevant, hvis der er tale om en andelsboligforening, der ønsker andelskronen ændret.

I sådanne tilfælde anbefales det, at dirigenten indledningsvist oplyser, at generalforsamlingen vil blive afbrudt og udskudt til et senere tidspunkt, når de konkrete punkter på dagsordenen er behandlet.

Når første del af generalforsamlingen er gennemført, udfærdiges sædvanligt referat af den overståede del af generalforsamlingen, der underskrives i henhold til vedtægterne. Referatet bør vedlægges, når der bliver indkaldt til anden del af generalforsamlingen.

Digital generalforsamling

Er det muligt at afholde generalforsamlingen som en digital generalforsamling i stedet for ved fysisk fremmøde, således at generalforsamlingen afholdes på det annoncerede tidspunkt, men digitalt?

Som udgangspunkt vil afholdelse af digital generalforsamling kræve, at generalforsamlingen har truffet gyldig beslutning om, at fremtidige generalforsamlinger kan afholdes digitalt. En sådan beslutning er der mange foreninger, der ikke på nuværende tidspunkt har truffet på en tidligere generalforsamling.

Minoritetsbeskyttelse vil derfor medføre, at en generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. Medlemmerne kan dog fravige dette ved en konkret, enig beslutning herom. Hvis der er enighed blandt medlemmerne i foreningen om at gennemføre generalforsamlingen digitalt, er dette en mulighed. En sådan aftale om digital gennemførelse af generalforsamling kan komme i stand pr. e-mail eller lignende. Eftersom aftalen kræver enstemmighed, vil det formentlig kun være muligt at gennemføre i mindre foreninger.

Sund fornuft

EjendomDanmark tager situationen alvorligt og opfordrer alle til at bruge deres sunde fornuft i forhold til at minimere smitterisiko – også når det gælder afholdelse af generalforsamlinger.