/ Nyheder / Huslejeloft: EjendomDanmark kritiserer forhastet lovproces

Huslejeloft: EjendomDanmark kritiserer forhastet lovproces

Det kommende huslejeloft skal hastebehandles. EjendomDanmark ser fortsat med stor bekymring på den valgte model – og også at lovgivningen skal hastes på plads, når der er så mange uklarheder.

Af

jendomDanmark ser fortsat med stor bekymring på den valgte model – og også at lovgivningen skal hastes på plads, når der er så mange uklarheder.

Det er ikke mange dage siden, at Regeringen med sine støttepartier indgik en aftale om et huslejeloft. Nu skal det hastebehandles af Folketinget, og det giver anledning til skarp kritik hos EjendomDanmark, der repræsenterer udlejere, administratorer og ejere.  

”Loftet er i vores verden langt fra at være nærheden i af den rette løsning på problemstillingen, og det bliver ikke bedre af, at der kommer en forhastet lovgivningsproces. Det er et vidtgående indgreb, og derfor skal vi have respekt for den proces, det vil tage at få det gennemført,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark og fortsætter:  

”Rigtig mange udlejere var i gang med at finde lokale løsninger med deres lejere, men aftalen var en stopklods i den proces. Selvfølgelig har alle stor sympati med klemte lejere, og ingen udlejere har interesse i at miste gode kunder. Lovgivning, der er af en så indgribende karakter, skal ikke forhastes – især når udfordringen kan løses på anden vis ved eksempelvis at se på boligstøtten i stedet.” 

Brug for granskning 

Når det endelige lovforslag kommer, er der brug for, at alle aspekter kan blive gennemgået. Der gribes nemlig ind i allerede indgåede kontrakter, og det rejser en række komplicerede spørgsmål – både af økonomisk og juridisk karakter.  

”Vi har en samfundsudfordring med tårnhøj inflation, og det er baggrunden for, at huslejerne i år stiger langt mere, end vi har været vant til de senere år. Det ændrer dog ikke på, at aftalen indeholder så mange usikkerheder, at hver en sten skal vendes omkring forslaget,” siger Peter Stenholm.  

Stigende udgifter 

De danske udlejere har nemlig også blevet ramt af de stigende omkostninger. Beregninger viser, at de stigninger kan være på et højere niveau end nettoprisindekset – som er det, der definerer stigningerne i huslejen. 

”Flere har fremhævet, at udlejernes omkostninger ikke er steget lige så meget, som huslejen gør det. Det er bare ikke rigtigt. For udlejernes omkostninger siden 2015 er faktisk steget mere end huslejen. Derfor skal for eksempel hele aspektet om den såkaldte ventil være så nyttigt, at det også kan bruges i praksis,” siger Peter Stenholm.