/ Nyheder / ESG-stafetten: Vi skal fastlægge nøgletal for biodiversitet

ESG-stafetten: Vi skal fastlægge nøgletal for biodiversitet

ESG chef Morten Fassov i Danica Ejendomme har denne uges ESG-stafet. Han peger blandt andet på vigtigheden af nøgletal for biodiversitet.

Af

Morten Fassov er ESG-chef i Danica Ejendomme. Foto: istock/RuudMorijn.

Danica Ejendomme, et datterselskab til Danica Pension, er blandt de mest betydningsfulde ejendomsinvestorer i Danmark. Deres portefølje indeholder både bolig- og erhvervsejendomme såvel som storcentre og investeringsprojekter, der samlet set har en værdi på 38 milliarder danske kroner.

ESG Chef Morten Fassov deltager i denne ESG-stafet og peger på vigtigheden af, at Danica Ejendomme intensiverer sit arbejde med at fastlægge nøgletal for biodiversitet. Han hylder samtidig ejendomsbranchens imponerende evne til at tilpasse sig den nye virkelighed i forhold til bæredygtighed og ESG, der ruller ind over branchen i disse år. I samme omgang peger han på den vigtige rolle brancheforeninger spiller i den bæredygtige omstilling af branchen. 

EjendomDanmarks ESG-stafet giver eksperter mulighed for at dele deres viden og erfaringer med branchen. Stafetten fungerer som en vigtig vidensdeling, hvor hver ekspert stiller et spørgsmål til den næste i rækken. Den seneste runde af stafetten blev afsluttet, da Troels Lau Larsen, COO i Colliers Denmark, sendte et spørgsmål videre til denne rundes ESG-ekspert. Spørgsmålet lyder:


“Hvordan opnår vi mere diversitet blandt medarbejderne i ejendomsbranchen?”

I Danica Ejendomme har vi fokus på at skabe et inkluderende miljø, hvor medarbejdere af forskellige køn, etniciteter, fagligheder og lignende kan føle sig velkomne. Det er en central del af vores værdier og vi mener også, at det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste talenter i fremtiden.

Hvordan arbejder din virksomhed med ESG-rapportering på hhv. nybyggeri, renovering og drift af eksisterende ejendomme?

Som en del af Danica Pension rapporterer vi i Danica Ejendomme til Science Based Targets (SBTI), CRREM, Net Zero Asset Owner Alliance og SFDR, hvor det er vores CO2-emission og energieffektivitet, der er i fokus. Derudover rapporterer vi kvartalsvist på vores certificerede ejendomme. Men det der fylder mest lige nu er rapporteringen på EU-taksonomien.

Vi måler samtidig vores CO2-emission fra vores eksisterende ejendomme. Her anvender vi primært målerdata fra ejendommene.
Forbrugsdata på vores driftsejendomme har været vigtigt længe og forbliver med at være et fokusområde for os. Samtidigt arbejder vi lige nu med at udarbejde tydelige KPI’er på biodiversitet for vores ejendomme. Det er noget, som vi kommer til at arbejde meget mere med de kommende år.

Vi vil også have stadigt have mere monitorering af data på de sociale parametre, som jo også ligger i EU-taksonomien og CSRD. Ligeledes bliver ejendommenes klimatilpasningsevne stadigt mere vigtig i dataindsamlingen.

Hvad er nemt, og hvor møder du de største udfordringer i forhold til dataindsamling?

Lige nu møder vi diffuse rapporteringskrav i dele af EU-taksonomien, og det skaber en vis usikkerhed omkring processerne, ikke mindst på de sociale minimumsgarantier. EU-taksonomien vil uden tvivl komme til at spille en vigtig rolle i at sikre, at kapitalen flyder i en bæredygtig retning. Dog er lovgivningen stadigt relativt umoden på området, og det kan skabe visse udfordringer.

Hvordan sikrer vi, at ESG-rapportering er med til at gøre en bæredygtig forskel i ejendomsbranchen?

Vi skal hele tiden have fokus på, at det er i selve implementeringen af vores bæredygtighedstiltag, at vi gør en positiv forskel. Derfor er det vigtigt, at vi bruger den genererede data som fundament for stærke strategier, hvorfra vi kan skalere vores implementering og foretage de rette investeringer. ESG-rapportering rykker ikke noget i sig selv. Den skal altid følges op af reel implementering af faktiske tiltag.

Hvordan foreslår du, at vi sikrer videndeling i bygge- og ejendomsbranchen ift. det videre arbejde med ESG?

Brancheorganisationerne spiller en vigtig rolle i at sikre et højt vidensniveau på tværs af hele branchen. Jeg tror, vi vil se, at de mest toneangivende aktører vil gå forrest. Men det er samtidigt vigtigt, at alle aktører uanset størrelse og geografisk placering kommer med, og her spiller organisationer som EjendomDanmark en afgørende rolle

Er der brancheinitiativer eller personer, som har gjort særligt indtryk på dig ift. denne dagsorden, som du gerne vil nævne her?

Jeg synes, der sker så mange interessante ting i branchen som helhed, at det vil være vanskeligt at udpege enkelte initiativer eller personer. Vi ser i disse år en imponerende evne i hele ejendomsbranchen til at omstille sig i en mere bæredygtig retning. Man møder meget passion derude og en imponerende evne til konstant at tilpasse sig nye markedsvilkår.

Det ser vi både i de private virksomheder og hos brancheorganisationerne, som agerer hurtigt og kompetent på skiftende dagsordener og en lovgivning, som også er i hastig udvikling. Samtidigt har vi en yngre generation, som kommer ind på arbejdsmarkedet, som både er vidende og engageret i ESG-agendaen.

Hvilket ESG-stafet spørgsmål vil du sende videre til en kollega i branchen?

Hvordan arbejder I med biodiversitet i jeres organisation? 

CREEM

Carbon Risk Real Estate Monitor (CREEM) er et monitoreringsværktøj til ejendomsbranchen, der kan anvendes af investorer ift. energi- og emissionsdata.

NET ZERO ASSET OWNER ALLIANCE

Global alliance af store institutionelle investorer, der alle har forpligtet sig til at opnå CO2-neutralitet fra investeringsporteføljerne inden 2050.