/ Nyheder / ESG-Stafetten tager endnu en runde: Start med governance

ESG-Stafetten tager endnu en runde: Start med governance

Troels Lau Larsen er næste i rækken i vores ESG-stafet. Han er som COO i mæglervirksomheden Colliers Danmark ansvarlig for at integrere ESG organisatorisk og strategisk. Han mener, governance er afgørende for at transformere en virksomhed til en grønnere version.

Af

Ejendomsbranchen er bred, og der arbejdes alle steder med at integrere bæredygtighed og ESG i virksomhedsdriften. I erhvervsmæglervirksomheden Colliers Danmark er ESG forankret i de øverste ledelseslag. Det er det både for at kunne eksekvere hurtigt og signalere den høje prioritet, fortæller COO Troels Lau Larsen, der tager denne runde i ESG-stafetten. Selv sidder han med med ansvaret for at sikre organisatorisk og strategisk forankring af ESG, altså G’et. E og S er delt ud til henholdsvis CFO og CPO i  virksomheden.

Troels Lau Larsen fortæller i denne rundes stafet om Colliers Danmark arbejde med at kortlægge virksomhedens værdikæde, om at ejendomsbranchen bør videreuddanne sig inden for ESG og hvordan transformationen af branchen bør starte med den gode virksomhedsledelse.

EjendomDanmarks ESG-stafet giver eksperter mulighed for at dele deres viden og erfaringer med branchen. Stafetten går på tur mellem eksperterne, og hver ekspert stiller et spørgsmål til den næste i rækken. Sidste stafetrunde blev afsluttet, da Ulla Jensen, Senior Sustainability Manager i KIRKBIs ejendomsafdeling, sendte et spørgsmål videre til denne rundes ESG-ekspert. Spørgsmålet lyder:

”Hvad tror du, der skal til for, at ejendomsbranchen opnår absolut bæredygtighed, og tror du, det er muligt?”

Der skal meget til, hvis vi skal opnå absolut bæredygtighed. Produktionen af byggematerialer er så energitung, at det vil tage mange år før man kan sige, at hele værdikæden samlet set har opnået total bæredygtighed. Klimakompensation er simpelthen ikke nok endnu, for produktionen og driften af ejendomme udleder cirka en tredjedel af alle drivhusgasser på verdensplan. Så det vil kræve digital omstilling, politiske investeringer i bæredygtig energi, massive investeringer i proptech og et konstant fokus på ESG, hvis vi skal lykkes. I den nærmeste fremtid er absolut bæredygtighed i ejendomsbranchen ikke muligt desværre men forhåbentlig på sigt.

Hvordan arbejder din virksomhed med ESG-rapportering på hhv. nybyggeri, renovering og drift af eksisterende ejendomme?

For mæglerbranchen er aftrykket, når det handler om nybyggeri, renovering og drift af eksisterende ejendomme, først og fremmest indirekte. Men vi skal være ambitiøse på vores egne vegne, og vi har en ambition om, at vi vil kunne rådgive om de fleste aspekter ved ESG i ejendomsbranchen.

Derfor må vi starte med os selv og vores egen forretning, hvor vi har fastlagt konkrete mål, der danner ramme om den måde, vi rapporterer på både lokalt i Danmark og internationalt, som skal sikre et fast fokus på både social og bæredygtig ansvarlighed, og de inkluderer følgende:

  • CO2-neutralitet i Colliers’ Danmarks drift inden 2024
  • WELL Health-Safety-certificering af alle kontorer i 2024
  • 40 % kvinder i de samlede medarbejder- og ledelsesroller inden 2025
  • Årligt, kontant og arbejdsmæssige bidrag til velgørende formål, blandt andre Real Care, der støtter udsatte børn og unge
  • Erhvervsmæglerbranchens bredeste palet af rådgivningsprodukter med fokus på bæredygtighed inden 2024
  • CO2-neutralitet i Colliers på verdensplan inden 2030

Hvad er nemt, og hvor møder du de største udfordringer i forhold til dataindsamling?

Det er relativt nemt at dokumentere det direkte aftryk, som man som rådgivende virksomhed udleder, og hernæst igangsætte en række initiativer. Vi har f.eks. gennemgået alle vores aktiviteter og kortlagt CO2-aftrykket. Det har medført, at vi har fjernet alle firmabiler for at fremme bæredygtig transport via tog og firmacykler til lokale møder, samt udskiftning af frokostleverandør med dag-til-dag-bestilling for at reducere madspild. Derudover har vi skabt bæredygtige kontorer med automatisk tænd/sluk LED-belysning for at reducere energiforbruget, og så har vi arbejdet intenst på at udbrede Microsoft Teams og et nyt intranet for at reducere antallet af e-mails, der faktisk udgør over halvdelen af vores CO2-aftryk. Dertil kommer plantning af træer, der alene fungerer som et positivt skridt i retning af CO2-neutralitet, uden det i øvrigt fjerner fokus fra vores indsats om at nedbringe vores direkte aftryk.

Arbejdet med at kortlægge de afledte effekter af forretningsdriften er langt sværere, da det involverer en større mængde eksterne data fra hele den værdikæde, vi er en del af. Det arbejde har vi nu påbegyndt, men det er her, vi kommer til at møde de største udfordringer i forhold til dataindsamling, og hvor det bliver vigtigt, at vi indgår strategiske samarbejder med andre aktører i branchen.

Hvordan sikrer vi, at ESG-rapportering er med til at gøre en bæredygtig forskel i ejendomsbranchen?

Rapportering er udmærket, da det sikrer, at man holdes op på sine ambitioner og kan måle fremdriften. Men hvis man vil godt i gang, starter transformationen med G’et, Governance. Det vil sige den måde, man organiserer sig selv på, og her kan jeg for vores eget vedkommende fortælle, at vi har valgt at dele ansvaret for de tre områder ud på vores øverste ledelse for at signalere, at det har høj prioritet, og at der skal eksekveres. Jeg har som COO ansvaret for at sikre organisatorisk og strategisk forankring samt vores ESG rådgivningsydelser, mens vores klimamæssige aftryk, altså E’et er forankret hos vores CFO, og vores CPO står i spidsen for vores sociale ansvarlighed og de muligheder, vi tilbyder vores medarbejdere. Men målet er, at ESG skal være en del af vores DNA på alle niveauer i organisationen og i alle aspekter af vores forretning. Men ingen kan klare det hele selv, så for branchen handler det om at skabe et økosystem af ESG- partnerskaber og -viden og blive god til at arbejde med det. Og så skal alle i gang nu med både at tøjle og lære at udnytte kræfterne, som AI besidder, for overhovedet at have en chance for at imødegå den eksponentielle klima- og sociale udfordring, vi står overfor. Og sidst men ikke mindst skal vi på tværs af branchen sikre, at alle har en kontinuerlig ”udviklingshat” på, så vi kan imødegå den udfordring, som vil kræve løbende tilpasning.

Hvordan foreslår du, at vi sikrer videndeling i bygge- og ejendomsbranchen ift. det videre arbejde med ESG?

ESG-data skal være lettere tilgængelige men på færre, samarbejdsbaserede platforme, ligesom livet vil blive lettere for branchens aktører i takt med, at diverse standarder for fx certificeringer skal forenes og forenkles. Endelig skal mange – hvis ikke alle – medarbejdere i branchen uddannes i ESG. Jeg tænker, vi vil se en række strategiske partnerskaber vinde frem, hvor vi sammen forsøger at finde løsninger på vores ESG-udfordringer og -muligheder. Når vi ikke længere ser ESG som en udfordring men en kæmpe mulighed, vil videndeling og samarbejde formentlig også lettere finde sted.

Er der brancheinitiativer eller personer, som har gjort særligt indtryk på dig ift. denne dagsorden, som du gerne vil nævne her?

Der er mange i og omkring branchen, der tager skridt i den rigtige retning. Jeg er særligt imponeret over pensionskasserne, der virkelig er langt og tager store skridt i forhold til at flytte sig både digitalt og i ESG-agendaen. Men de er ikke alene. Foreninger som Proptech Danmark er ligeledes med til at sætte stort fokus på de teknologier, der kan hjælpe os med at løse dagsordenen. Vi er stolt medlem og har ligeledes medvirket til udgivelsen af deres årlige rapport. Sidst men ikke mindst skal nævnes Real Care (hvor Troels Lau Larsen er med i Impact Board, red.). Et samarbejde mellem nogle af branchens hovedaktører, og en mulighed for alle at koble sig på. Real Care bruger kræfterne i ejendomsbranchen til at støtte udsatte børn og unge. Blandt andet gennem hjælp til understøttelse af Joannahuset, der agerer “førstehjælp” til børn og unge, der oplever svigt. Det betyder meget for mig personligt og for os alle i Colliers, at vi kan medvirke positivt til at understøtte vores fælles fremtid. Real Care er en platform, der i den grad kan hjælpe, og som jeg opfordrer alle til at støtte op om.

Hvilket ESG-stafet spørgsmål vil du sende videre til en kollega i branchen?

Hvordan opnår vi mere diversitet blandt medarbejderne i ejendomsbranchen?

CO2-neutralitet

Net Zero Carbon eller CO2-neutralitet henviser til en balance mellem udslip og absorbering af CO2 (og andre drivhusgasser) i atmosfæren. Det betyder ikke, at der ikke bliver udledt drivhusgasser. Mange virksomheder kompenserer økonomisk til projekter eller initiativer, der er med til at opretholde eller forbedre det nuværende niveau af udledning.

WELL Health certificering

En Well Health certificering er et tredjepartsverificeret bevis for at en ejendom lever op til visse helbreds- og sundhedsmæssige foranstaltninger.