/ Nyheder / ESG-stafet: Vi skal konkurrere på bæredygtighed, ikke rapportering

ESG-stafet: Vi skal konkurrere på bæredygtighed, ikke rapportering

Peter Hebin Bruun, Head of ESG i ATP Ejendomme, peger i ESG-stafetten på, at virksomhederne bør konkurrere på bæredygtighed og ikke rapportering. Det vil ensretning gøre muligt.

Af

ATP Ejendomme ejer, drifter og udvikler ejendomme i Danmark og udlandet med fokus på balancen mellem samfundsansvar og langsigtet forretning. I spidsen for ATP Ejendommes grønne ben af forretningen er Peter Hebin Bruun, Head of ESG.

Han fortæller i denne uges ESG-stafet om at lægge en konservativ linje i vurderingen af porteføljens bæredygtighed for ikke at greenwashe. Samtidig mener han, at det er afgørende at gøre ESG-rapportering ensartet på tværs af branchen. På den måde vil det handle om at udvikle ejendomme mere bæredygtigt snarere end at lave den bedste rapportering. Og så er han fortaler for, at det gode samarbejde, som ESG-området lige nu fordrer i branchen, er vigtigt at fastholde for, at den bæredygtige omstilling kan lykkes.

EjendomDanmarks ESG-stafet giver eksperter mulighed for at dele deres viden og erfaringer med branchen. Stafetten fungerer som en vigtig videndeling, hvor hver ekspert stiller et spørgsmål til den næste i rækken. Den seneste runde af stafetten blev afsluttet, da Hans Andersen, Senior Director, Sustainability, DEAS Group, sendte et spørgsmål videre til denne rundes ESG-ekspert. Spørgsmålet lyder:

”Hvilken strategi anlægger I, når I skal estimere, hvor stor en procentdel af jeres portefølje, der er aligned med EU-taksonomien? Skal man lægge forsigtigt ud, når man nu ikke kender alle kriterierne i detaljer endnu?”

I ATP Ejendomme kommer vi til at lægge en konservativ linje i forhold til vurderingen af vores ejendomme. Et af formålene med EU-taksonomien er at imødegå greenwashing, og det vil vi gerne bakke op om. Vores rapportering skal være retvisende, men er vi i tvivl, vil vi hellere underrapportere end at tælle for meget med. Det mener jeg, at vi er bedst tjent med. Så kan vi selv, resten af branchen og de mange involverede rådgivere øge præcisionen i rapporteringen med skarpere fortolkninger og bedre dokumentation i de kommende år.

Hvordan arbejder din virksomhed med ESG-rapportering på hhv. nybyggeri, renovering og drift af eksisterende ejendomme?

ESG er en fast bestanddel af ATP koncernens rapportering og af ATP Ejendommes egen årsrapport. Nøgletal for det sociale område og governance er samlet i koncernens ESG-rapport, mens vi i ATP Ejendommes egen årsrapport fokuserer på de vigtigste tiltag i ejendomsforretningen og CO₂-regnskabet for ejendomsporteføljen. Vi har arbejdet hårdt på at indsamle valide forbrugsdata fra alle danske men også udenlandske ejendomme, herunder investeringer gennem fonde. Vores holdning er den, at vi kun kan kommunikere retvisende om vores klimaftryk, hvis vi kender udledningerne fra hele porteføljen. Størstedelen af vores datagrundlag består af måleraflæsninger på de enkelte ejendomme, men vi bruger data fra ejendommenes energimærker de steder, hvor vi ikke har adgang til målerne. Vi kommer til at udvide paletten af ESG-data betydeligt i fremtiden, bl.a. med data for biodiversitet. De mange nye datapunkter er en udfordring, som branchen kunne have god gavn af løfte i fællesskab.

Hvad er nemt, og hvor møder du de største udfordringer i forhold til dataindsamling?

Forbrugsdata er der nok af, men udfordringen har været at få adgang til dem. Der er dog sket rigtig meget de seneste seks måneder, hvor bl.a. åbningen i forhold til brugen af data fra OIS (Den Offentlige Informationsserver, en statslig database for data om ejendomme i Danmark, red.) kan gøre det væsentligt lettere at rapportere retvisende. Det bliver spændende at se, om vi kan finde fælles fodslag om de mange nye data, som skal indsamles i fremtiden.

Hvordan sikrer vi, at ESG-rapportering er med til at gøre en bæredygtig forskel i ejendomsbranchen?

Vi kan starte med at gøre ESG-rapporteringen sammenlignelig på tværs af branchen, så vi konkurrerer om at udvikle de mest bæredygtige ejendomme, og ikke om hvem der er bedst til at rapportere. Vi er f.eks. selv med i følgegruppen for projektet Real ESG, hvor en bred vifte af aktører fra branchen, med støtte fra Realdania, er i færd med at udfærdige en guide med principper for ESG-rapportering. Det skal gøre det lettere for både store og de lidt mindre ejendomsejere at rapportere ensartet. Guiden bliver lagt åbent frem til inspiration og er til fri afbenyttelse. Den slags fælles initiativer er der flere af i branchen, og det har vi brug for.

Hvordan foreslår du, at vi sikrer videndeling i bygge- og ejendomsbranchen ift. det videre arbejde med ESG?

Mit indtryk er, at ESG er et område, som samler mere end adskiller os som branche. Den ånd, mener jeg, er vigtig at videreføre. Vi konkurrerer benhårdt om kunderne og de gode investeringer, men udfordringer i forhold til bæredygtighed, som fx nye materialer og etablering af cirkulære kredsløb, kan kun løses i fællesskab. Her vil et stærkere samarbejde mellem branchens organisationer også kunne spille en vigtig rolle.

Er der brancheinitiativer eller personer, som har gjort særligt indtryk på dig ift. denne dagsorden, som du gerne vil nævne her?

Jeg har mødt utrolig mange ildsjæle og dybt dedikerede mennesker inden for ESG og kan umuligt nævne dem alle. Nogle kommer med årelang erfaring og stærk teknologiforståelse, andre og lidt yngre kræfter kommer med nye perspektiver og en inspirerende ild i øjnene. Begge dele har vi brug for.

Hvilket ESG-stafet spørgsmål vil du sende videre til en kollega i branchen?

Med det kommende rapporteringsdirektiv CSRD kommer vi alle til at have fokus på en bredere vifte af emner end tidligere, ikke mindst på datasiden. Hvor mener du, at udfordringen er størst i forhold til at leve op til de nye forpligtelser?

CSRD

EU-direktiv, der betyder, at store virksomheder, børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven og visse finansielle aktører skal rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter fælles EU-standarder.