/ Nyheder / Ejendomsvenlighed: Storbyerne har lagt sig i selen, men der er langt til toppen

Ejendomsvenlighed: Storbyerne har lagt sig i selen, men der er langt til toppen

De danske storbykommuner er blevet mere ejendomsvenlige, men halter stadig langt efter de virkeligt gode – ofte midtjyske – kommuner, der forstår, at vækst og arbejdspladser kræver gode grundvilkår.

Af

Det går bedre med ejendomsvenligheden i de større byer. Foto: Westersoe, iStock

Med udsigt til faldende økonomisk vækst de kommende år, har de store byer over en bred kam strammet op. Timepriserne på byggesagsgebyrer er sat ned, dækningsafgiften er faldet i to ud af fire kommuner, og antallet af ejendomsforbrydelser nedbragt. Der er dog stadig lang vej igen, hvis storbykommunerne skal nå samme niveau som landets top-10, hvor der især er en overvægt af midtjyske kommuner.

Resultaterne fremgår af en ny undersøgelse fra EjendomDanmark, der for ottende år i træk har målt på kommunernes ejendomsvenlighed.

”Særligt midtjyske kommuner har fået øjnene op for, at det betaler sig at sænke skatter og afgifter. Men det går i stigende grad op for de store byer, at fortsat økonomisk udvikling kræver en hjælpende hånd. Når tiderne bliver vanskeligere, er det værd at se på ejendomsområdet, der gavner både borgerne og erhvervslivet og bidrager til at tiltrække investorer,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Storbyerne rykker langsomt frem

Selvom landets største kommuner traditionelt set placerer sig noget nær bunden blandt landets 98 kommuner, har tre ud af fire storbykommuner i år forbedret deres placering og er blevet mere ejendomsvenlige.

I gennemsnit har storbykommunerne sænket deres timepris på byggesager med 170 kr., men ligger dog stadig i den høje ende. Også på landsplan er timeprisen faldet en anelse med gennemsnitligt 7 kr.

Mens Aarhus og Odense har valgt at sænke dækningsafgiften, ligger København og Aalborg på samme niveau som sidste år.

”Selvom det er positivt, at nogle af de større kommuner sænker niveauet for dækningsafgiften, så opkræver landets ti bedste kommuner ikke denne afgift. De større kommuner har et trumfkort, der kan og bør trækkes, hvis krisen kommer til at kradse,” siger Jannick Nytoft.

Det går langsomt fremad i forhold til at få sænket dækningsafgiften på landsplan – den er faldet fra 2,9 promille til 2,8 promille.

Antallet af ejendomsforbrydelser er gået tilbage i de større byer, men niveauet er stadig over dobbelt så højt som i landets mest ejendomsvenlige kommuner. Så også her er der basis for forbedringer. På landsplan er antallet af ejendomsforbrydelser faldet med 7 procent.

Stigende sagsbehandlingstider trækker ned

En anden positiv udvikling, som både gør sig gældende for både storbykommunerne og landets ti bedste, er, at ingen har valgt at hæve grundskylden. Den er ellers steget mange andre steder i landet. Til gengæld er sagsbehandlingstiden for byggesager steget – og det samme billede gør sig gældende på landsplan.

”Det er vigtigt med en fleksibel og hurtig service, hvis man vil gøre det attraktivt for ejendomsejere og investorer at igangsætte byggeprojekter i kommunerne. På landsplan er der en stigning på op mod 9 dage i gennemsnit, når byggesager skal sagsbehandles. Det sender simpelthen det forkerte signal til erhvervslivet,” siger Jannick Nytoft.

Thisted vinder

Thisted løber med sejren i år, som den mest ejendomsvenlige kommune. Kommunen har særligt forbedret sig på byggesagsbehandlingstiden, hvor de nu har landets tredje korteste behandlingstid. Der er også små forbedringer på antallet af ejendomsforbrydelser.

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter


Kommunernes rangering på hvert enkelt parameter sammenregnes til en placering på den samlede rangliste, som går fra et til 98, hvor et er den bedste placering. Endvidere sammenlignes udviklingen i de forskellige parametre i forhold til året før. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark.

Kommunerne er derudover tildelt strafpoint. Antallet af strafpoint er afhængigt af kommunens rangering på de forskellige parametre. Jo færre strafpoint, jo højere placering.

Top og bund

Top-10

 

Bund-10

 

Thisted

1

Bornholm

89

Skive

2

Gladsaxe

90

Herning

3

Hørsholm

91

Struer

4

Hvidovre

92

Vesthimmerland

5

Albertslund

93

Billund

6

Mariagerfjord

94

Haderslev

7

Dragør

95

Assens

8

Rudersdal

96

Ikast-Brande

9

Rødovre

97

Vejen

10

Allerød

98

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, EjendomDanmark og EjendomDanmarks egne beregninger.

Anm. Parametrene, som indgår i undersøgelsen, er: Dækningsafgift, grundskyld, sagsbehandlingstid for byggesager, byggesagsgebyrer, om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er opgjort som antallet af anmeldte sager om indbrud, hærværk og brandstiftelse i tredje og fjerde kvartal 2018 samt første og andet kvartal 2019, per 100.000 m2 ejendomsareal i hver kommune. Der er endvidere medtaget ændringen i forhold til året før for hvert parameter. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark, og rangeringen afhænger af den valgte vægtning.

Kontakt