/ Nyheder / Har du sikret dig en plads?

Har du sikret dig en plads?

Har du gennemført EA-uddannelsen og er du klar til at udbygge dine kompetencer? Så skynd dig at sikre dig en plads på ét eller flere af efterårets fag på den nye diplomuddannelse Property and Asset Management. Der er åbent for tilmelding nu og studiestart i september.

Af

Der er nu åbent for tilmeldinger til uddannelsen Property and Asset Mangement. Foto: iStock, PeopleImages

Strukturering og forhandling af lejekontrakter, projektledelse, makroøkonomi og ejendomme. På ejendomsbranchens nye uddannelse på bachelorniveau får du finpudset og fremtidssikret dine kompetencer. Efterårets fag spænder bredt, og du kan allerede nu tilmelde dig et eller flere af følgende:

Strukturering og forhandling af lejekontrakter – Få viden, færdigheder og kompetencer til at administrere erhvervs- og boliglejemål og kunne yde kunderådgivning. Faget tager afsæt i både den gamle og nye boligmasse.

Makroøkonomi og ejendomme – Få indblik i de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem dem og bliv klædt på til at analysere den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller. Du vil blandt andet også blive introduceret til økonomiske data og udvikle kompetencer til at fortolke og anvende disse data i sammenhæng med økonomisk teori.

Andelsbolig- og ejerforeninger – Med faget får du indblik i, hvordan du bedst rådgiver bestyrelser og andre interessenter i relation til andelsbolig- og ejerforeninger.

Projektledelse – Få viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Om uddannelsen

Uddannelsen er målrettet et bredt udsnit af ansatte i ejendomsbranchen fx ejendomsadministratorer, som har behov for efteruddannelse, Asset Managers, Investment Managers, ejendomsudviklere, bygningskonstruktører, Controllere, driftschefer og andre, som beskæftiger sig med fast ejendom. Deltagerne får via uddannelsen et bredere kendskab til ejendommes livscyklus – fra etablering, drift og vedligeholdelse til udvikling samt køb og salg.

Læs mere om uddannelsen og de enkelte fag