/ Nyheder / Digitalisering vil præge branchen de næste år

Digitalisering vil præge branchen de næste år

I anledning af EjendomDanmarks digitaliseringsprojekt tog vi i begyndelsen af året en digital temperaturmåling hos vores ejendomspanel – har corona sat ekstra fart på digitaliseringen i ejendomsbranchen, og forventer branchen at skulle investere mere i digitalisering inden for de kommende to år?

Af

En digitaliseret ejendomsbranche. Foto: Golero/iStock

Corona har for mange danske virksomheder betydet et øget brug af digitale værktøjer for at få arbejdsdagen til at flyde trods hjemsendelse og nedlukninger. Værktøjer som, man regner med, vil blive en fast del af hverdagen fremover. Også ejendomsbranchen er blevet mere digital i perioden og meget peger på, at niveauet for digitalisering vil stige de kommende år. Næsten syv ud af ti i EjendomDanmarks ejendomspanel forventer at skulle investere mere i digitalisering inden for de næste to år.

Digitale kompetencer

Digitaliseringen kommer dog ikke af sig selv. Flere fremhæver bl.a. manglende digitale kompetencer som noget, der skal kigges nærmere på. Næsten fire ud af ti i ejendomspanelet peger på et behov for at styrke enten medarbejdernes, kundernes og samarbejdspartnernes digitale kompetencer.

”Denne tilbagemelding viser, hvor vigtig vores projekt er for ejendomsbranchen. Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen vil kunne styrke branchens forretning og produkt, men der er behov for at få belyst de mange muligheder digitalisering kan åbne op for – blandt andet at gøre arbejdsdagen mere effektiv og styrke kommunikationen mellem lejer og ejer,” siger Mikkel Alsø, der er seniorøkonom og projektleder for EjendomDanmarks digitaliseringsprojekt.

Benspænd for digitalisering

Ejendomspanelet peger også på, at eksisterende love og regler skal indtænkes, så digitale løsninger kan adopteres uden at frygte juridiske problemstillinger – fx i forhold til kommunikationen mellem lejere og udlejere.  

At der er udfordringer, betyder dog ikke, at digitaliseringen opleves som uvigtig. Tværtimod: Et stort flertal af de adspurgte mener, at digitalisering er et strategisk vigtigt indsatsområde inden for de kommende fem år.

”Nogle virksomheder vil være langt med at implementere digitale løsninger, andre vil være mere tilbageholdende. Projektet handler om at give alle den nødvendige indsigt, belyse branchens erfaringer og finde frem til, hvad digitale skridt kan betyde, hvorfor de er relevante og måske kan være svære at tage, og hvilke der overhovedet skal tages. Vigtigst er, at man i branchen kan se en værdi i at implementere nye løsninger,” siger Mikkel Alsø.

Læs rapporten