/ Nyheder / Balancen skubbes stadig i vigtig lovsammenskrivning

Balancen skubbes stadig i vigtig lovsammenskrivning

Varsler, huslejer, twister og samarbejdsformer. En ny samlet lejelov skal være en regelforenkling, der skaber smidighed og større gennemsigtighed. En revideret udgave har netop været i høring, og selvom der er blevet lyttet til kritikpunkter fra første udgave, er der stadig plads til forbedringer.

Af

I 2014 besluttede politikerne, at der skulle ryddes op i de flere love, som lejelovene er fordelt på. Siden da har Boligministeriet arbejdet på sammenskrivningen, og nu har den anden udgave netop været i høring.

”Vi kommer tættere på mål, end vi gjorde med det første. Men der skubbes fortsat på balancen, og der er stramninger i den. Ikke mange – men nok til, at det vil kunne mærkes. Der er derfor ikke tale om en regelforenkling i ordets egentlige forstand,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Han glæder sig dog over, at der er luget ud i de forskydninger, der var med i det første udkast. Ministeriet har nemlig lyttet til flere af de kommentarer, som EjendomDanmark havde til den første høringsrunde. Desværre ikke dem alle. Der er nemlig stadig steder, hvor der indføres nye eller skærpede regler – og mange af dem findes i lovens bemærkninger og altså ikke i selve lovens paragraffer.

Krævende omstilling

På sigt vil reglerne – alene af det faktum at de er samlet – sandsynligvis bliver nemmere at navigere i. Men før man når til det punkt, skal der bruges mange kræfter på implementering.

For hos blandt andre udlejere, organisationer, huslejenævn, kommuner, advokater, domstole og styrelser, vil være behov for at bruge en hel del tid på at lære de nye regler og henvisninger at kende i detaljer. Ligesom der vil være brug for omfattende efteruddannelse og justering af en lang række standarddokumenter:

”Implementeringen kommer til at koste både tid og penge. Og vi må også forvente, at der bliver en periode med længere ventetider, flere uenigheder og flere fejl. Folk skal lige lære det nye system at kende,” siger Jannick Nytoft.

Lovforslaget om den nye lejelov forventes fremsat til efteråret med ikrafttræden den 1. januar 2022.