/ Nyheder / Trods forbedringer: Sammenskrivning af lejelov giver ikke forenkling af komplicerede regler

Trods forbedringer: Sammenskrivning af lejelov giver ikke forenkling af komplicerede regler

Retssikkerheden og gennemsigtigheden i en ny samlet lejelov kan stadig forbedres, konkluderer EjendomDanmark, der netop har afleveret sit andet høringssvar til en sammenskrivning af lejelovene.

Af

Foto: olli0815, iStock

Lejereguleringen i Danmark er ganske omfattende og fordelt på flere forskellige love. Derfor besluttede et politisk flertal i 2014 at rydde op, og siden da har Boligministeriet arbejdet med at skrive lejelovene sammen. Målet er at skabe større gennemsigtighed uden dog at rokke ved balancen mellem udlejer og lejer.

”Den nye sammenskrivning er klart bedre end det oprindelige forslag, men man strammer endnu en gang skruen. Ikke meget – men nok til, at det kan mærkes. Der er ikke tale om en regelforenkling i ordets egentlige forstand,” siger Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark, som bl.a. repræsenterer de professionelle udlejere.

Jannick Nytoft peger på, at Boligministeriet lyttede til flere af EjendomDanmarks kommentarer i den første høringsrunde. Lovudkastet er derfor blevet forbedret. Eksempelvis er man i det nye forslag gået bort fra at indskrænke mulighederne for at aftale afvigelser fra reglerne, ligesom man på EjendomDanmarks foranledning har foretaget en hel del præciseringer. Det har gjort reglerne klarere og mere entydige for alle.

Stadig en del stramninger i forslaget

Men med forslaget ønsker man stadig at indføre nye eller skærpede regler flere steder. Det gælder f.eks. når man i en helt ny paragraf foreslår at indskrænke hvad, der anses som en forbedring af en lejebolig. Samtidig foregår mange af skærpelserne i lovens bemærkninger og altså ikke i selve lovens paragraffer. Det gælder bl.a. når ministeriet indfører nye krav til udlejere, der gerne vil lave de ofte nødvendige og ønskede gennemgribende forbedringer af ældre lejemål.

”Mange af skærpelserne sker ikke åbent, men er skjult i de finere detaljer. Det er uhensigtsmæssigt og i øvrigt ikke det, der var idéen med denne omfattende øvelse, der jo netop skulle gøre reglerne mere gennemsigtige,” siger Jannick Nytoft.

Der kan ellers være gode grunde til at forsøge at forenkle lejereguleringen. I 2020 foretog EjendomDanmark således en gennemgang af forskningslitteraturen på området, og konklusionen var klar: Den danske huslejeregulering er både mere kompleks og mere indgribende end i rigtig mange andre lande.

Omstillingen til den nye lov bliver krævende – også selvom reglerne ikke ændres voldsomt

De nye regler er ikke mindre omfattende end de eksisterende, men selvom reglerne på længere sigt måske bliver nemmere at navigere i, vil der nu og her være en ganske betydelig omkostning ved omstillingen til det nye regelsæt, når det træder i kraft.

EjendomDanmark forventer derfor, at der blandt lovens mange brugere – lejere, lejerorganisationer, udlejere, udlejerorganisationer, huslejenævn, kommuner, advokater, domstole, Indenrigs- og Boligministeriet og Bolig- og Planstyrelsen m.fl. – vil være behov for at bruge en hel del tid på at lære de nye regler og henvisninger at kende i detaljer.

Den nye lov vil også kræve omfattende efteruddannelse mange steder, ligesom det vil kræve omskrivning af en hel del standarddokumenter, meddelelser, lærebøger, undervisningsmaterialer, hjemmesider m.m. EjendomDanmark forventer derfor, at der både for lejere og udlejere bliver omkostninger ved omstillingen til det nye regelsæt.

”Selvom man måske kan få det indtryk, når man læser ministeriets bemærkninger, er dette her ikke en gratis omgang. Det kommer til at koste både tid og penge for alle. Og vi må også forvente, at der bliver en periode med længere ventetider, flere uenigheder og flere fejl. Folk skal lige lære det nye system at kende,” siger Jannick Nytoft og understreger vigtigheden af, at man sikrer tilstrækkelig lang tid til implementering af den nye lov.

Lovforslaget om den nye lejelov forventes fremsat til efteråret med ikrafttræden den 1. januar 2022.

Kontakt

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.