/ Nyheder / Alternativer til den offentlige vurdering

Alternativer til den offentlige vurdering

Udvalget om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper – som EjendomDanmark har siddet med i – er nu kommet med alternative løsningsforslag som følge af afskaffelsen af den offentlige vurdering.

Af

Udvalget om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper har i den nu udgivne rapport opstillet og vurderet forskellige alternativer til afskaffelsen af den offentlige vurdering. Foto: Jens Rosenfeldt

Det udvalg, der skulle se nærmere på alternativer til værdiansættelsen af andelsboligforeninger efter afskaffelsen af den offentlige vurdering, er nu kommet med deres rapport.

I den har udvalget – hvor EjendomDanmark også sad med – opstillet og vurderet forskellige alternativer til afskaffelsen af den offentlige vurdering. Det skete på baggrund af en en ændring af ejendomsvurderingsloven, hvor den offentlige vurdering af erhvervsejendomme blev afskaffet.

“Det glæder mig at have modtaget udvalgets rapport om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper. Jeg ser frem til at fordybe mig nærmere i rapporten, herunder særligt de enkelte løsningsforslag, som udvalget har belyst i deres arbejde,” siger indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, om rapporten. Han vil dog endnu ikke lægge sig fast på en model. 

“Det er for tidligt at pege på den eller de løsningsforslag, der vil arbejdes videre med. Rapportens indhold vil først blive vendt med de øvrige partier i Folketinget, og herefter kan der tages stilling til, hvilken løsning der er politisk flertal for.”

Også hos EjendomDanmarks underdirektør, Morten Marott Larsen, er der tilfredshed med rapportens offentliggørelse: 

“Det er godt, at vi har fundet en løsning for andelsboligforeninger, som har brugt den offentlige vurdering. EjendomDanmark har i arbejdet lagt vægt på valgfrihed for andelsboligforeninger og færrest mulige administrative byrder – og det er er vi med rapportens forslag kommet rigtigt langt med,” siger han.

Udvalget bestod af repræsentanter fra Indenrigs- og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen, Skatteministeriet, EjendomDanmark, ABF og Dansk Ejendomsmæglerforening.