/ Nyheder / Afleveringsattester

Afleveringsattester

PostNord ændrer på brugen af afleveringsattesterne i foråret 2020. Hvad skal man vælge, når ændringerne slår igennem, hvis man vil være sikker på at kunne dokumentere, at et brev er kommet frem?

Af

Foto: lolostock/iStock

De seneste dage har EjendomDanmark modtaget en del henvendelser om, at PostNord er ved at udfase afleveringsattester. EjendomDanmark har været i dialog med PostNord, hvor den uofficielle udmelding er, at de er ved at digitalisere afleveringsattesten. Den bliver altså ikke afskaffet, men blot ændret.

Digitaliseringen vil medføre, at man får en e-mail retur, når brevet er afleveret i postkassen. Digitaliseringen skulle efter sigende være trådt i kraft pr. 1. januar 2020, men da systemet endnu ikke er oppe at køre, kan man stadig benytte den sædvanlige fremgangsmåde ved afleveringsattest, når der skal fremsendes påkravs- og ophævelsesskrivelser.

Når afleveringsattesten i løbet af foråret 2020 er blevet digitaliseret (måske 30.3.2020), kan man fortsat sende breve med afleveringsattest. Det skal blot ske på den nye digitaliserede fremgangsmåde hos PostNord

Man skal dermed ikke udfylde den gamle formular vedrørende afleveringsattester, men en onlineformular: https://www.postnord.dk/kob-og-bestil/online-porto

Det er altså PostNords udmelding, at man fortsat kan benytte afleveringsattester, efter denne ændring er slået igennem. Afleveringsattesterne vil blot være digitaliserede. 

Hvilken postforsendelse skal man vælge, hvis man vil være sikker på at kunne dokumentere, at et brev er kommet frem?

Anbefalet post

EjendomDanmark har set flere afgørelser, hvor udlejer har benyttet kombinationen med almindelig og anbefalet post, men alligevel ikke har kunnet dokumentere at påkrav var kommet frem, hvilket var som følge af den information, der fremgik af track & trace.

Dette var fx tilfældet i GD 2018/60Ø, hvor det fremgik af track & trace, at påkravet forgæves var forsøgt afleveret, og at posten ville sende en besked på et senere tidspunkt med information om, hvornår lejer kunne afhente brevet på postkontoret. 

Da det ikke kunne ses af track & trace, hvornår lejer modtog besked om afhentning af det anbefalede brev, mistede det anbefalede brev sin bevisværdi i sagen. 

Eftersom de almindelige breve og de anbefalede breve ikke længere afleveres samtidig, er det desuden ikke længere sikkert, at man kan lægge til grund, at det almindelige brev kom frem på det tidspunkt, det anbefalede brev blev forsøgt afleveret, således som Højesteret lagde til grund i GD 2015/52H. 

Indleveringsattest

I andre afgørelser har udlejer forsøgt sig med indleveringsattester i stedet for anbefalet post. Dette har fx være testet i TBB2017.391, hvor Østre Landsret slog fast, at indleveringsattesten alene var en erklæring om, at brevet var indleveret til postvæsenet til afsendelse. Attesten dokumenterede ikke, at påkravet var afleveret på lejers adresse. Dermed var det ikke dokumenteret, at påkravet var kommet frem til lejer.

Afleveringsattest

I FM2014.173 blev påkrav, der var fremsendt med afleveringsattest, anset for fremkommet til lejer på trods af lejers forklaring om, at hun havde haft indbrud i postkassen og havde haft problemer med at modtage post. 

Udlejer havde i sagen fremlagt afleveringsattest, hvoraf fremgik, at postvæsenet den 21. marts 2014 havde lagt påkravet af 20. marts 2014 i lejers postkasse. Fogedretten fandt på den baggrund det godtgjort, at påkravet var »kommet frem«, jf. lejelovens § 93, stk. 2, idet det var dokumenteret, at postvæsenet havde henvendt sig på lejers adresse. Dette stadfæstede Landsretten.

EjendomDanmarks anbefaling

Da post sendt med indleveringsattest ikke kan bruges til at dokumentere, at et brev er kommet frem. Og da anbefalet post i nogen tilfælde kun kan bruges som dokumentation for fremkomst, hvis lejer tager imod brevet, er det yderst risikabelt at benytte sig heraf.

EjendomDanmark anbefaler derfor, at påkrav og ophævelsesskrivelse fremsendes ved brug af afleveringsattest, såfremt der er behov for at kunne dokumentere tidspunktet for fremkomst efterfølgende. 

Der er dog også andre muligheder end brug af PostNord. Der findes forskellige budvirksomheder, som kan bruges i stedet for. Har man en vicevært tilknyttet ejendommen, kan vedkommende omdele brevene i stedet for at sende posten med fragtfirma. Det eneste der er vigtigt er, at man sørger for dokumentation for, hvornår brevet er lagt i postkassen. For viceværtens vedkommende kan dette bestå i et kort notat om, hvornår omdeling er sket. Der er ikke formkrav til et sådant notat. I praksis har en viceværts vidneforklaring i retten ved brug af oplysninger noteret i en spiralkalender været nok til at dokumentere, at brevet har været omdelt på et givent tidspunkt. 

 

Relaterede nyheder

Vil du vide mere?

Har du set vores rådgivningsunivers med information om bl.a. boliglejemål, erhvervslejemål samt andelsbolig- og ejerforeninger?

Læs om administration af boliglejemål her