/ Nyheder / Ændringer på vej i lejeloven

Ændringer på vej i lejeloven

Der er nu kommet forslag til ændringer om lejeloven. Der er blandt andet lagt op til at rette fejl om nettoprisindeksregulering. Mindre positivt er det, at der også foreslås en udvidelse af tilbudspligten.

Af

Der kan være ændringer på vej i lejeloven. Foto: Bill Oxford, iStock

Det er ikke længe siden, at den sammenskrevne lejelov trådte i kraft.

Medarbejdere er stadig ved at lære nye paragraffer og henvisninger at kende, men på nogle områder er de ikke færdige endnu: Ministeriet har nemlig allerede de første ændringer på vej, der bl.a. skal rette op på fejl, der har sneget sig ind i sammenskrivningen. 

Nettoprisregulering i OMK-lejemål

Den vigtigste ændring er, at der bliver rettet op på uklarheden om hjemmel til at kunne aftale nettoprisregulering i omkostningsbestemte lejemål – herunder også gennemgribende forbedrede lejemål.

Det er særlig positivt, at ministeriet i sit ændringsforslag har foreslået, at det skal vedtages med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2022.

“Det er godt, at der bliver taget hånd om den problemstilling, for denne type uklarheder i lovgivningen er ikke til nogens fordel. Selvom det er helt åbenlyst, at det er en fejl, at det ikke indgik i den sammenskrevne lejelov, så det er positivt, at det nu bliver rettet,” siger juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark. 

Udvidelse af tilbudspligterne

Ændringsforslaget indeholder dog også et andet – meget væsentlig – element, som fører os tilbage til boligindgrebet fra 2020: Nemlig en udvidelse af tilbudspligtsreglerne.

Vedtages dette, vil de – lidt forsimplet sagt – komme til at følge de samme principper som udløser karensperioden for gennemgribende moderniseringer.

“Reelt er der har tale om en udvidelse af tilbudspligten, som vil underminere mindretalsbeskyttelsen i tilbudspligtreglerne og EjendomDanmark er fortsat af den opfattelse, at hvis et ejermindretal grundet tilbudspligten bliver tvunget til at sælge deres andel af en ejendom, vil det være at betragte som ekspropriation,” siger Lena Hartmann.

Udfordringerne med forslaget er bl.a., at det kan føre til salg med værditab mod ejers vilje. Det vil særligt ramme familieejede ejendomsvirksomheder ved f.eks. skilsmisser og generationsskifter.

Karensperiodereglernes definitioner af overdragelsessituationer er uklare og uegnede til at bruges på tilbudspligt og ville give store vanskeligheder i praksis. Samtidig er det ikke undersøgt til bunds, om princippet er i overensstemmelse med grundloven.

Processen fra nu

Ændringerne – både de to beskrevne og flere mindre ændringer – er kommet i høring, hvor blandt andre EjendomDanmark vil gennemgå dem og komme med et høringssvar. Herefter skal ændringer behandles i Folketinget, hvor de efter vedtagelse kan træde i kraft. 

EjendomDanmark vil løbende holde alle medlemmer orienteret om forløbet. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret. 

Se udkast til LF om ændring af lov om leje, lov om boligforhold og lov om leje af almene boliger 

Det sker