/ Nyheder / 4 skarpe til S-ordfører om lagerskat

4 skarpe til S-ordfører om lagerskat

EjendomDanmark har spurgt finansordføreren fra Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, ind til lagerskatten.

Af

Socialdemokratiets finanssordfører giver her svar på, hvorfor valget er faldet på lagerskat. Foto: AleksandarGeorgiev, iStock

Christian Rabjerg Madsen lagerskat
Christian Rabjerg Madsen, finansordfører. Foto: Folketinget

Hvorfor valgte I en øget beskatning af ejendomsbranchen,
som en af kilderne til at finansiere den nye pension?

Vi vil gerne lukke det, vi betragter som et skattehul, som ejendomsselskaber og ikke mindst udenlandske kapitalfonde har kunnet spekulere i.

Ejendomsselskaber har i dag den fordel, at de i mange tilfælde slet ikke beskattes af afkastet på deres investeringer. I andre tilfælde udskydes beskatningen i endog meget lang tid. Denne fordel vil vi fjerne for de fremadrettede avancer med initiativet. Sådan beskattes pensionsinstitutter i øvrigt allerede i dag af deres ejendomsavancer.

Hvilke konsekvenser forventer I, der vil være for ejendomsmarkedet, hvis forslaget indføres i den form, der er fremlagt?

Vi vil først og fremmest forvente et større skatteprovenu, fordi vi lukker et hul, som man har kunne bruge til at spekulere i at undgå eller begrænse sin skattebetaling.

EjendomDanmark har advaret om, at det vil medføre højere huslejer. Men den foreslåede lagerbeskatning påhviler ejerne, og lejestigninger kan efter reglerne kun begrundes i skatter, der direkte påhviler ejendommen – ikke ejeren af ejendommen. Derfor vil det være i strid med lovgivningen at sende den videre, også for ejendomme med fri lejefastsættelse.

Så er der dem, der advarer om, at der også vil være en priseffekt på andelsboligmarkedet. Hvis det viser sig at påvirke priserne, vil det være en begrænset påvirkning, og ikke en, der på nogen måde kan retfærdiggøre, at man ikke lukker et skattehul.

I lægger meget vægt på, at I ønsker at lukke et skattehul, som kapitalfonde har brugt. Flere eksperter peger på, at lagerbeskatningen vil ramme alle og ramme de mindste ejendomsvirksomheder hårdest. Hvad tænker I om det?

Vi er jo som udgangspunkt optaget af at lukke, hvad vi opfatter som et skattehul, som både danske og udenlandske investorer har kunnet spekulere i. Det er ikke kun udenlandske kapitalfonde, men også danske ejendomsselskaber, der efter gældende regler via selskabsretlige konstruktioner kan undgå at betale skat af deres ejendomsavancer.

Det ville derudover være i strid med vores internationale forpligtelser, hvis vi isolerede lagerbeskatningen til udenlandske enheder. Med det sagt har vi konkrete overvejelser om at indføre en bagatelgrænse, så de mindste
ejendomsvirksomheder ikke bliver ramt.

Hvordan forestiller I jer, at den årlige værdisætning af ejendomme skal foregå, og hvordan skal SKAT afgøre, om den er enig i virksomhedernes vurdering?

Vi foreslår en årlig værdisætning af ejendomme, fordi det er en forudsætning for korrekt løbende beskatning af værdistigninger på ejendommene, men også korrekt fradrag for værdifald, at markedsværdien opgøres hvert år.

Vi vil udarbejde den endelige model frem mod 2023, hvor beskatningen skal træde i kraft, men vi lægger op til, at der skal foretages en ansættelse af den aktuelle handelsværdi for hver enkelt ejendom efter gældende regnskabsstandarder.

Vurderingen skal foregå på samme måde som for pensionsselskaber, og værdiansættelsen skal forsynes med en påtegning fra en godkendt revisor.

Could not find post with assigned ID