/ Skabeloner og værktøjer / Den fælles overdragelsesaftale

Den fælles overdragelsesaftale

EjendomDanmark har i samarbejde med ABF, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske BOLIGadvokater udarbejdet en fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger.

Hensigten med den fælles overdragelsesaftale er, at den skal kunne bruges i alle sammenhænge, hvor der overdrages en andelsbolig – uanset om andelsboligforeningen er selvadministrerende eller professionelt administreret, og uanset om der medvirker ejendomsmægler eller ej. 

Brancheorganisationernes aftale bidrager til en øget forbrugervenlighed, letter administrators arbejde med andelsoverdragelser og styrker kvaliteten.

Sådan bruges aftalen

Det er kun muligt at indtaste i de grå felter i overdragelsesaftalen, hvorimod den fortrykte tekst ikke kan ændres. Hvis du ønsker at tilføje vilkår, som ikke fremgår af overdragelsesaftalens fortrykte bestemmelser, kan disse skrives ind i overdragelsesaftalens § 11. 

Formularvejledning

Til den fælles overdragelsesaftale er udarbejdet en formularvejledning med oplysning om, hvilke oplysninger, der skal fremgå af de forskellige felter, samt hvilken part, der har ansvaret for at udfylde felterne, hvis der medvirker ejendomsmægler til salget. Når der står A/B som ansvarlig, er det andelsboligforeningen eller administrator afhængigt af hvad parterne har aftalt i deres administrationsaftalen.

Lovpligtig udlevering

Den 1. maj 2019 blev det lovpligtigt at udlevere Erhvervsstyrelsens vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger. Denne vejledning skal udleveres i stedet for at henvise til Andelsboligforeningslovens § 5, § 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 og 3. 

Derudover er der pligt til fysisk udlevering af dokumentet “oplysning om fortrydelsesret”, når man som professionel bistår sælger med at afhænde andelsboligen. 

Den fælles overdragelsesaftale 

Brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale

(version 6. juli 2019)

Formularvejledning

Formularvejledning

(version 6. juli 2019)

Vejledning om prisfastsættelse

Erhvervsstyrelsens vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger

(Erhvervsstyrelsens version 1. maj 2019)

Oplysning om fortrydelsesret

Oplysning om fortrydelsesret

(version 16. maj 2019)

Vil du vide mere?

EjendomDanmark har udarbejdet en lang række vejledninger til andelsboligforeninger.

Læs mere om andelsboligforeninger