/ Om os / Organisation

Organisation

EjendomDanmarks medlemmer er typisk ejere eller administratorer i ejendomsbranchen. Her kan du læse mere om organisationen.

EjendomDanmark repræsenterer ejere og administratorer. Blandt medlemmerne er også en lang række andre virksomheder med relation til ejendomsbranchen.

EjendomDanmark er en forening, hvor generalforsamlingen er den øverste myndighed.

EjendomDanmark vedtægter

Historie

EjendomDanmark blev grundlagt i 1998 efter en strukturændring i det daværende Udlejerforeningen Danmark. Strukturændringen indebar – ud over navneændringen – at der blev oprettet to sektioner, en ejersektion og en administratorsektion.

Foreningens sekretariat har fungeret som et fælles sekretariat for EjendomDanmark og Københavns Grundejerforening, hvis oprindelse daterer sig helt tilbage til 1860.

I 2004 fusionerede EjendomDanmark og Københavns Grundejerforening, således at EjendomDanmark er det fortsættende navn og den fortsættende aktivitet. EjendomDanmark har således en lang historie bag sig, samtidig med at foreningen i dag er en moderne erhvervsorganisation, der arbejder for ejeres, udlejeres og administratorers interesser.

EjendomDanmarks hovedkontor ligger i København. I november 1999 blev der etableret afdelingskontor i Aarhus midtby, og i januar 2004 blev der oprettet et kontor i Odense.

Etiske normer

EjendomDanmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration og for boligudvikling.

EjendomDanmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration, som alle medlemmer af foreningen skal følge.

De etiske normer har til formål dels at værne om respekten for ejendomsadministration som et selvstændigt erhverv og dels at tjene som vejledning i pligter af etisk art for alle, der har med ejendomsadministration at gøre. Det inkluderer indehavere og ledere af firmaer, der beskæftiger sig med ejendomsadministration og naturligvis disse firmaers ansatte og kunder.

De etiske normer behandler ejendomsadministrators forhold til kunden, ejendomsadministratorers forhold til hinanden og klageprocesser.

På EjendomDanmarks landsmøde 2016 blev ændringer til etiske normer og vedtægter gennemgået. Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede til landsmødet, blev de foreslåede vedtægtsændringer fremsat til behandling og endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling 12. maj. Her blev forslaget endeligt godkendt.

Med denne godkendelse træder ændringerne til de etiske normer i kraft pr. 12. maj 2016.

Hent etiske normer for ejendomsadministration

EjendomDanmark har vedtaget et sæt af etiske normer for professionelle boligudvikleres udvikling og salg til private. De skal blandt andet sikre, at boligudviklere ikke skader branchens grundlæggende interesser og omdømme, at de informerer offentligheden korrekt og fyldestgørende, og at de undgår kollegiale uoverensstemmelser, som kan skade branchens fælles interesser.

De etiske normer for boligudvikling blev vedtaget den 28. maj 2010 og trådte i kraft den 1. juni 2010.

Hent etiske normer for boligudvikling

Nordiske søsterorganisationer

EjendomDanmark har med henblik på kontinuerlig erfaringsudveksling løbende kontakt til vores nordiske søsterorganisationer.

Der er norske Huseiernes Landsforbund, svenske Sveriges Fastighetsägare og finske Suomen Kiinteistöliitto ry.

Det sker hos EjendomDanmark

Medarbejdere

Sekretariatet har en juridisk afdeling, en kommunikations- og PA-afdeling samt en økonomisk afdeling. Desuden er der afdelinger i både Aarhus og Odense.

Find en medarbejder