/ Om os / Organisation

Organisation

EjendomDanmarks medlemmer er typisk enten ejere eller administratorer i ejendomsbranchen. Den organisatoriske struktur afspejler, at der er to store medlemsgrupper, der kan have både sammenfaldende - og forskellige interesser i enkeltsager.

EjendomDanmark består af to sektioner, en ejersektion og en administratorsektion. Strukturen afspejler, at der på en række områder er et sammenfald af interesser, virkefelter og medlemspotentiale i branchen, mens der på andre områder er behov for, at parterne varetager hver deres branchemæssige og erhvervspolitiske interesser.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Både ejere og administratorer deltager og vælger hver deres respektive bestyrelser.

Bestyrelserne for de to sektioner behandler og afgør sager, som specifikt vedrører de enkelte sektioner. Ejersektionens bestyrelse består p.t. af 11 medlemmer, mens Administratorsektionens bestyrelse p.t. består af ni medlemmer. Hver bestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand.

Hovedbestyrelsen varetager den overordnede koordination af de to bestyrelsers arbejde og er foreningens ansvarlige bestyrelse. Hovedbestyrelsen består af samtlige medlemmer af de to bestyrelser. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Forretningsudvalget varetager den daglige koordination mellem de to sektioner. Forretningsudvalget består af de to bestyrelsers formænd og næstformænd.

Direktionen refererer til hver sektion i faglige forhold. Direktionen sørger i samarbejde med foreningens formand og næstformand for, at arbejdet i de to sektioner bliver koordineret. Den administrerende direktør er daglig leder af sekretariatet.

Hent EjendomDanmarks vedtægter

Historie

EjendomDanmark blev grundlagt i 1998 efter en strukturændring i det daværende Udlejerforeningen Danmark. Strukturændringen indebar – ud over navneændringen – at der blev oprettet to sektioner, en ejersektion og en administratorsektion.

Foreningens sekretariat har fungeret som et fælles sekretariat for EjendomDanmark og Københavns Grundejerforening, hvis oprindelse daterer sig helt tilbage til 1860.

I 2004 fusionerede EjendomDanmark og Københavns Grundejerforening, således at EjendomDanmark er det fortsættende navn og den fortsættende aktivitet. EjendomDanmark har således en lang historie bag sig, samtidig med at foreningen i dag er en moderne erhvervsorganisation, der arbejder for ejeres, udlejeres og administratorers interesser.

EjendomDanmarks hovedkontor ligger i København. I november 1999 blev der etableret afdelingskontor i Aarhus midtby, og i januar 2004 blev der oprettet et kontor i Odense.

Bestyrelsen

Der er tre bestyrelser i EjendomDanmark: hovedbestyrelsen, ejersektionen og administratorsektionen.

Se bestyrelsen her

Medarbejdere

Sekretariatet har en juridisk afdeling, en kommunikations- og PA-afdeling samt en økonomisk afdeling. Desuden er der afdelinger i både Aarhus og Odense.

Find en medarbejder

Nordiske søsterorganisationer

EjendomDanmark har løbende kontakt til vores nordiske søsterorganisationer.

Der er norske Huseiernes Landsforbund, svenske Sveriges Fastighetsägare og finske Suomen Kiinteistöliitto ry med henblik på kontinuerlig erfaringsudveksling.

Etiske normer

EjendomDanmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration og for boligudvikling.

EjendomDanmark har udarbejdet etiske normer for ejendomsadministration, som alle medlemmer af foreningen skal følge.

De etiske normer har til formål dels at værne om respekten for ejendomsadministration som et selvstændigt erhverv og dels at tjene som vejledning i pligter af etisk art for alle, der har med ejendomsadministration at gøre. Det inkluderer indehavere og ledere af firmaer, der beskæftiger sig med ejendomsadministration og naturligvis disse firmaers ansatte og kunder.

De etiske normer behandler ejendomsadministrators forhold til kunden, ejendomsadministratorers forhold til hinanden og klageprocesser.

På EjendomDanmarks landsmøde 2016 blev ændringer til etiske normer og vedtægter gennemgået. Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede til landsmødet, blev de foreslåede vedtægtsændringer fremsat til behandling og endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling 12. maj. Her blev forslaget endeligt godkendt.

Med denne godkendelse træder ændringerne til de etiske normer i kraft pr. 12. maj 2016.

Hent etiske normer for ejendomsadministration

Hent ledelseserklæring 2019

EjendomDanmark har vedtaget et sæt af etiske normer for professionelle boligudvikleres udvikling og salg til private. De skal blandt andet sikre, at boligudviklere ikke skader branchens grundlæggende interesser og omdømme, at de informerer offentligheden korrekt og fyldestgørende, og at de undgår kollegiale uoverensstemmelser, som kan skade branchens fælles interesser.

De etiske normer for boligudvikling blev vedtaget den 28. maj 2010 og trådte i kraft den 1. juni 2010.

Hent etiske normer for boligudvikling