/ Nyheder / “Nye kapital­krav rammer fremti­dens boliger, Christian Kettel Thomsen”

“Nye kapital­krav rammer fremti­dens boliger, Christian Kettel Thomsen”

Ser vi på antallet af nye byggerier, der sættes i gang, er byggelysten i øjeblikket aftagende. Det er bekymrende set i lyset af den forventede fremtidige boligmangel, lyder det fra EjendomDanmarks adm. direktør Peter Stenholm i et modsvar til den kronik, som nationalbankdirektør, Christian Kettel Thomsen skrev i Børsen d. 3. november 2023.

Af

“Vi bør ikke indføre krav, der utilsigtet skaber større udfordringer, end de skal løse,” lyder budskabet i modsvaret fra adm. direktør, Peter Stenholm.

I en kronik den 3. november slår nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen på tromme for vigtigheden af at indføre det nye kapitalkrav for udlån til ejendomsvirksomheder. I EjendomDanmarks optik overser nationalbankdirektøren dog de videre implikationer af et sådant krav.

Det er selvfølgelig vigtigt at sikre den finansielle stabilitet. Det kan der aldrig herske tvivl om. Derfor er der siden finanskrisen løbende kommet strengere krav til bankernes kapitalstruktur og udlånsbetingelser.

Men den anden side af ligningen mangler, når det anføres, at timingen grundet bankernes indtjeningsgrader er den rette. For kravet vil også have betydning for ejendomsvirksomhederne og samfundet. Nye krav bør vejes op mod vores planer for udvikling på områder, hvor bankernes finansiering er nødvendig – for eksempel at sikre boliger nok til fremtiden.

Ser vi på antallet af nye byggerier, der sættes i gang, er byggelysten i øjeblikket aftagende. Det er bekymrende set i lyset af den forventede fremtidige boligmangel, hvor vi frem mod 2040 skal bruge godt 300.000 flere boliger.

Skærpede krav

Det er også væsentligt at huske, at Finanstilsynet i foråret 2023 udkom med en ny vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter, som også skærpede kravene til bankerne. Der er derfor allerede blevet strammet op over for udlån til ejendomsbranchen. Derfor bør man nøje overveje, om et nyt kapitalkrav rammer rigtigt, da stigende krav kan være en yderligere bremse på en branche, der allerede afmattes.

Det er altså en balanceakt: På den ene side skal vi selvfølgelig sikre den finansielle stabilitet, men på den anden side må man ikke glemme, at højere krav kan føre til lavere byggeaktivitet, som i sidste ende kan påvirke danskernes mulighed for at finde deres ønskebolig.

Derfor er det vigtigt, at vi har alle overvejelser med. Vi bør ikke indføre krav, der utilsigtet skaber større udfordringer, end de skal løse. Anno 2023 står vi nemlig et langt stærkere sted, end vi gjorde i tiden op til finanskrisen.

Dette modsvar er oprindelig bragt i Børsen tirsdag d. 7.11.23.