/ Om organisationen / Tilknyttede grundejerforeninger

Tilknyttede grundejerforeninger

EjendomDanmark har flere grundejerforeninger tilknyttet. Se en oversigt over dem her på siden.

Tilknyttede grundejerforeninger fordelt på landsdele

Bornholms Grundejerforening
Fiskerbakken 5, 3700 Rønne
Telefon: 56 95 54 18
E-mail: tomjensen123@hotmail.com
Formand: Tom Jensen

Ejendomsforeningen Holbæk 
Jagtvej 28, 4300 Holbæk
Telefon: 23 30 77 21
E-mail: rasmus@ejendomsselskabetalba.dk
Website: www.ejendomsforeningen-holbaek.dk 
Formand: Rasmus Juul Carlsson

Faxe Grundejerforening 
v. Jørgen Kliforth
Jernbanegade 19, 4690 Haslev 
E-mail: butik@klifoth.dk 
Formand: Asbjørn Pierri

Foreningen af grundejere i Sorø 
Fuldbyvej 4P, 4180 Sorø 
Telefon: 57 86 01 00 
E-mail: pihl@danagraf.dk 
Formand: Mogens Pihl

Frederiksberg Grundejerforening 
Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C 
Telefon: 33 21 25 87 
E-mail: fg1876@frederiksberggrf.dk
Website: www.frederiksberggrf.dk
Formand: Thomas Bograd

Frederikssund Grundejerforening 
V. Lotte Engel
Østergade 20, 1. tv., 3600 Frederikssund 
Telefon: 47 37 38 21
E-mail: lotte@freja-udlejning.dk
Website: www.fgrf.dk
Træffetid: Hverdage kl. 9-16 
Formand: Lotte Engel

Grundejerforeningen Lolland 
Hedemøllevej 19, 4913 Horslunde 
Telefon: 21 33 07 48
E-mail: leneblik1@gmail.com 
Formand: Lene Sørensen

Helsingør Grundejerforening 
Strynøvej 4, 3140 Ålsgårde 
E-mail: knudege@mail.dk 
Formand: Torben Knudsen

Hillerød Grundejerforening 
Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød
E-mail: dg@vqa.dk
Telefon: 48 20 74 00 
Træffetid: Hverdage kl. 9-16 
Formand: Daniel Grøndal

Køge Grundejerforening
v. Marianne Iversen
Nørregade 12, 4600 Køge
Telefon: 28 30 62 88
Website: www.koegegrundejerforening.dk
E-mail: info@koegegrundejerforening.dk 
Formand: Marianne Iversen

Nykøbing Falster Grundejerforening 
v. Svend Teilmann 
Hjulsporet 27, 4930 Maribo
Telefon: 54 62 14 07 
E-mail: torben@syddan.dk
Formand: Lene Sørensen

Ringsted Grundejerforening 
c/o Revisorteamet.dk ApS
Brogade 50, 4100 Ringsted
E-mail: info@revisorteamet.dk
Telefon: 30 64 79 13
Formand: Peter Hermanns

EjendomRoskilde 
v. advokat Cecilie Mieth
Djalma Lunds Gård 3, 1., 4000 Roskilde 
Telefon: 41 94 80 00 
E-mail: info@retsadvokaterne.dk 
Website: www.roskildegrundejerforening.dk 
Formand: Cecilie Mieth

Slagelse Grundejerforening 
Signesvej 2, 4200 Slagelse 
Telefon: 22 24 86 87
E-mail: tl@lindboe-ejendomme.dk  
Formand: Sten Jensen
E-mail: stenjensen@outlook.dk

Sundbyernes Grundejerfællesskab 
v. Erhardt Franzen 
Englandsvej 10, mf., 2300 København S 
Telefon: 21 63 37 99 
E-mail: formand@sgfnet.dk 
Website: www.sgfnet.dk 
Formand: Erhardt Franzen

Ejendomsforeningen Fyn 
Tarupvej 80, 5210 Odense NV 
Telefon: 66 12 34 00.  
E-mail: info@effyn.dk
Website: www.effyn.dk 
Træffetid: Mandag kl. 9-12 samt tirsdag og torsdag kl. 10-16 
Formand: Peter Søndergaard Christiansen

Ejendomsforeningen Kronjylland 
c/o Lou Advokatfirma
Østergrave 4, 1. 8900 Randers 
Telefon: 70 30 05 00  
E-mail: sk@louadvokatfirma.dk
Website: www.efkronjylland.dk  
Træffetid: Torsdag kl. 15.00-16.30 eller på telefon 70 300 500 
Formand: Henning Jørgensen

Prodomus (Aalborg Grundejerforening) 
v. Britta Jespersgaard
Boulevarden 11, 1, 9000 Aalborg 
Telefon: 98 12 05 00 
E-mail: info@prodomus.dk 
Website: www.prodomus.dk 
Formand: Trine Wagner

Medlemsstøtte

Nedenfor er gengivet de regler vi har fra GI i forbindelse med støtte til arrangementer i lokalforeningerne. Reglerne er en del af GI’s retningslinjer vedrørende informations- og uddannelsestilskud af den 13. juni 2017.

Tilskuddet fra GI kan ikke overstige de faktiske omkostninger og må endvidere højest udgøre de anførte satser nedenfor.

I henhold til nedennævnte fastlagte retningslinjer kan henholdsvis ejer- og lejerorganisationer yde et fast tilskud på indtil 7.500 kr. pr. møde til lokale medlemsmøder, kurser mv. afholdt af lokale organisationer.

Som grundlag for ejer- og lejerorganisationernes udbetaling af det faste tilskud til lokale organisationer, skal der foreligge følgende dokumentation:

  • Annoncering af det lokale medlemsmøde, kursus mv. i magasinet Ejendom eller nyhedsbrevet Ejendom, se frister nedenfor.
  • Program for medlemsmødet, kurset mv. hvoraf det fremgår, at arrangementet er fagligt relevant, og der gøres brug af en eksterne foredragsholder.
  • Bekræftelse fra de lokale organisationer på, at arrangementet er gennemført som oplyst, samt deltagerantal.

Organisationerne, der udbetaler beløb, som er lønoplysningspligtigt, såsom fx løn og vederlag samt rejse- og befordringsgodtgørelse, er pligtig til at foretage indberetning til skattevæsenet samt i henhold til reglerne at indeholde og afregne.

Derudover har midlerne til formål, at fremme lejernes og udlejernes viden om lovgivningen vedrørende private udlejningsejendomme samt fremme samarbejdet mellem parterne. Emner til et møde skal derfor kunne indeholdes inden for disse rammer.

Når det er EjendomDanmark som administrerer en del af støtten, skal emnet ses fra den private udlejers perspektiv.

Vi giver tilskud til et til to møder årligt til den enkelte forening.

Vi skal præcisere, at vi kun giver tilskud til arrangementer, som medlemmerne på forhånd har søgt om.

OBS!

Senest 14 dage efter mødet skal du sende original regningsdokumentation, oplysning om antal deltagere på mødet og selve annoncen til Hans Morten Pedersen på hmp@ejd.dk. Hvis mødet afholdes ultimo året skal vi senest have disse bilag den 15. december

Annonceteksten skal sendes til ah@ejd.dk.

Vi forbeholder os ret til at redigere i annonceteksten.

Annoncering i nyhedsbrevet Ejendom

Nyhedsbrevet udkommer næsten alle årets uger – fortrinsvis på torsdage. Kontakt os for yderligere information.

Frist for annoncetekst til nyhedsbrevet er mandag kl. 9 i den uge nyhedsbrevet udkommer.

EjendomDanmark yder i særlige tilfælde støtte til retssager anlagt af eller mod foreningens medlemmer. Støtten kan ydes som et kontant bidrag til medlemmets egen førelse af sagen ved en advokat. Det er en forudsætning for at opnå støtte, at den person eller det selskab, som er part i retssagen, er medlem af EjendomDanmark. Foreningsmedlemmer kan ikke få støtte til principielle retssager.

Ved afgørelsen af, om der kan ydes støtte til en sag, lægges der afgørende vægt på sagens principielle og økonomiske betydning for foreningens medlemmer. Sager, hvis udfald kun har principiel betydning for parterne selv eller for en snæver kreds, vil derfor normalt ikke kunne støttes.

Behandling af ansøgninger om støtte til retssager varetages af juridisk afdeling.