/ Nyheder / Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde

Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde

Finanstilsynet har udgivet en vejledning for anvendelsen af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.

Af

Businessman Signing Contract In The Office

Finanstilsynet har netop, jævnfør hvidvaskningsloven, udgivet en vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer.

Det fremgår af vejledningen, at Finanstilsynet vurderer, at MitID kan anvendes som kontrolkilde i større omfang, end NemID har kunne. Af den årsag vurderer Finanstilsynet ligeledes, at MitID kan bruges som eneste kontrolkilde for identifikation af distancekunder, når disse ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer.

Kontrol med MitID

Fremover kan virksomheder således som udgangspunkt indhente identitetsoplysninger og foretage kontrol af disse ved brug af MitID ved både lav- og mellemrisikokunder. Kontrollen kan for eksempel ske ved:

  1. Kunden oplyser navn og CPR-nummer
  2. Kunden bekræfter sin identitet ved brug af MitID

Virksomhederne skal dog altid forholde sig til risikoen ved den konkrete kunde og vurdere, om denne proces er tilstrækkelig til at fastslå kundens identitet.

Læs Finanstilsynets vejledning her.