/ Nyheder / Stadig færre kridter banen op i huslejenævnet

Stadig færre kridter banen op i huslejenævnet

Uenighed om huslejeniveau, manglende vedligehold af et lejemål eller en tvist om opsigelse af lejer. Denne type konflikter mellem lejer og udlejer kan ende som sager i de danske huslejenævn. Men stadig færre vælger at gå den vej.

Af

Lejer og udlejer lever i stigende grad i al fordragelighed. I 2018 var der cirka en femtedel færre afgørelser i huslejenævnene end blot fem år før, viser ny undersøgelse fra EjendomDanmark.

”Over en million danskere bor i en privat lejebolig, men kun en meget lille andel af lejere og udlejere ender i konflikt, og der bliver stadig færre sager i nævnene. Det er en rigtig positiv udvikling,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Svært at udpege Sorteper

Af de sager, der ender i huslejenævnene, bliver udfaldet i stigende grad en delt afgørelse. Det vil sige, at sagen hverken falder ud til lejer eller udlejers fordel. Hvor kun ca. hver sjette afgørelse i 2014 blev delt mellem lejer og udlejer, gjaldt det for mere end hver fjerde afgørelse i 2018.

”Huslejenævnene har ikke altid har et klart svar på, hvem der er Sorteper i en konkret problemstilling. Det kan enten være tegn på, at det er kommet flere sager, hvor det kan være svært at placere ansvaret. Det kan også være, at huslejenævnene oftere vælger at gå på kompromis,” lyder Jannick Nytofts forklaring. Han hælder til, at der nok er tale om en blanding af begge scenarier.

Undersøgelsen konkluderer desuden, at antallet af delte afgørelser stiger – uanset om tvisterne opstår inden for lejeloven eller den noget mere komplicerede boligreguleringslov.

Også markant færre boligretssager

Er uenigheden mellem lejer og udlejer fortsat stor efter en tur i huslejenævnet, kan sagen i yderste konsekvens ende i boligretten. Men også antallet af boligretssager er i det store hele faldet markant de senere år. Dette kan næppe entydigt tilskrives udviklingen i huslejenævnene, men der er sandsynligvis en afsmittende effekt.

”Alt i alt ser det ud til, at konfliktniveauet er blevet væsentligt mindre mellem lejer og udlejer de senere år,” fastslår Jannick Nytoft.

Fakta

Huslejenævnene sikrer, at der kan findes løsninger på uenigheder mellem lejere og udlejere, og nævnene er derfor en integreret og vigtig del af det danske lejeboligmarked. Huslejenævnene afgør årligt over 5.000 sager. De seneste fem år er konfliktniveauet i de danske huslejenævn faldet 20 procent. Der kan være visse usikkerheder i huslejenævnenes opgørelser over sager, men det ændrer ikke på det store billede.

Se analyse fra EjendomDanmark

Kontakt