/ Nyheder / Søg støtte til energioptimering hos Københavns Kommune

Søg støtte til energioptimering hos Københavns Kommune

Det er nu muligt at søge om støtte til energioptimering i flere af København Kommunes byfornyelsespuljer. Læs mere om solcelle- og energioptimeringspuljen her.

Af

Søg om tilskud i solcellepuljen og puljen for energioptimering.

Københavns Kommune ønsker at understøtte ejendomsejere i at gøre deres bygninger mere bæredygtige. Derfor er det muligt at søge tilskud til projekter i en række puljer, der skal understøtte dette formål.

Det er lige nu muligt at søge tilskud i puljerne solcellepuljen og puljen til energioptimering.

Solcellepuljen

Overvejer I solceller på taget af jeres etageboligejendom eller erhvervsejendom? Så er det fra den 1. maj 2023 muligt at søge tilskud til en rådgiver, der screener om ejendommen er velegnet.

Solcellepuljen giver tilskud til at dække 50% af rådgiverudgiften – dog maksimalt 15.000 kr. inkl. moms.

Hvem kan søge?

  • Ejere af privatejede og almene etageboligejendomme med minimum fem boligenheder, som ligger i Københavns Kommune
  • Ejendomsadministratorer eller rådgiver med fuldmagt fra ejendomsejer
  • Private erhvervsvirksomheder

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023, og støtte tildeles efter først-til-mølle.

Puljen til energioptimering

Puljen til energioptimering kan give tilskud til mindre energirenoveringer i etageboligejendomme, der er beliggende i enten områdefornyelser eller udsatte byområder. Støtten kan bruges til mindre tiltag som optimering af varmecentraler, merisolering eller installation af solceller.

Tilskuddet fra puljen dækker en tredjedel af projektudgifterne– dog ikke mere end 1 mio. kr.

Hvem kan søge?

  • Etageboligejendomme, herunder almene boligafdelinger, andelsboligforeninger, ejerboligforeninger og private boligudlejningsejendomme
  • Ejendommen skal have energimærke D, E-, F- eller G

Ansøgningsfristen i denne pulje er netop blevet fornyet til den 1. juni 2023. Søg her.