/ Nyheder / Politisk nyt fra EjendomDanmark

Politisk nyt fra EjendomDanmark

Udfordringer med klimarenoveringer sat til skue for politikere, flere redskaber til kampen mod hjemløshed og debat om boligmangel på Folkemødet. Få seneste nyt om EjendomDanmarks politiske arbejde og en status på nogle af de politiske sager, der vedrører ejendomsbranchen.

Af

I EjendomDanmark arbejder vi med at varetage ejendomsbranchens interesser ved at påvirke den politiske dagsorden og sætte fokus på branchens afgørende rolle i udviklingen af vores samfund.  

Det gør vi bl.a. gennem en løbende dialog med politikerne, der bringer virkeligheden ind på Christiansborg. 

Klima- og energirenoveringer vist frem for folketingspolitikere

Indimellem er det dog lettere at tage politikerne med ud i virkeligheden – og give dem syn for sagerne. Det har vi gjort i samarbejde med Wihlborgs A/S, der ejer, driver og udlejer erhvervsejendomme i hovedstadsområdet.  

Sammen med flere folketingspolitikere har vi besøgt en ældre kontorejendom fra 1960’erne, som Wihlborgs renoverer med henblik på klima- og energioptimere ejendommen. Det har givet politikerne mulighed for ved selvsyn at se, hvordan en ejendom kan løftes i en mere bæredygtig retning, men også hvordan lovgivningen i flere henseender spænder ben for at udvikle rammerne for vores hverdags- og arbejdsliv i en mere bæredygtig retning. 

Besøgene har for os den fordel, at det giver et langt mere virkelighedsnært diskussionsgrundlag, som vi kan arbejde videre ud fra i forsøget på at påvirke dagsordenen.  

Next step: Ibrugtagningstilladelser 

Mens samarbejdet med Københavns Kommune om at få forbedret byggesagsbehandlingen og forkortet ventetiden langt om længe har båret frugt, er vores fokus fremadrettet at lægge et politisk pres på kommunen for at få bekæmpet de lange ventetider for ibrugtagningstilladelser. Ventetiden forhindrer lige nu, at færdigbyggede boliger og erhvervsejendomme kan tages i brug som hjem og arbejdspladser. 

Samtidig fastholder vi dialogen om, at byggesagsbehandlingen generelt skal være gearet til de massive investeringer i bl.a. flere og grønne boliger i hele landet, som ejendomsbranchen skal stå for i de kommende år. 

Boligmanglen truer: Hvordan forenes drømme med virkelighed? 

…er overskriften på en af de debatter, vi afholder på Folkemødet. Her debatterer Jan Hansen, adm. Direktør i ABF, Nina Helk, Filantropidirektør i Realdania, Bent Madsen, direktør i BL og Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark, hvordan vi imødekommer manglen på boliger og forener boligdrømme med virkeligheden.  

Debatten afholdes fredag den 16. juni fra 11.30-12.30 i Primetime-teltet i F11, der ligger tæt på Allinge Røgeri. Vi byder desuden på kolde forfriskninger. Er du på Folkemødet, håber vi, du kigger forbi.  

Læs mere her.

Lukning af NemID udskudt 

I de seneste år har selvbetjeningsløsninger og digitale værktøjer gjort hverdagen lettere for mange virksomheder – også i ejendomsbranchen. Men værktøjerne fører også udfordringer og bekymringer med sig. Mange aktører i branchen har oplevet store udfordringer med overgangen fra NemID til MitID Erhverv. Derfor har vi været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om at udskyde udløbsdatoen for NemID og for nyligt kunne digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) bekræfte, at datoen for lukningen af NemID rykkes til den 31. oktober 2023. 

Læs mere her. 

Forhandlinger om bygningsdirektivet sat standby 

Forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet om bygningsdirektivet er endnu ikke gået i gang, hvorfor man tidligst må forvente afklaring til efteråret.  

Der er særligt spørgsmålet om minimumskrav til bygningers energimærker, der skiller parterne, hvilket bl.a. er blevet et stort politisk emne i Tyskland, hvor det har splittet den tyske regering. Derfor er opbakningen til direktivet ikke så åbenlys, som tidligere forventet. 

Vi er i dialog med vores søskendeorganisationer i de andre nordiske lande om udviklingen. 

Bedre mulighed for at bidrage til kampen med hjemløshed  

Med den nye hjemløsereform har ejendomsbranchen fået et konkret redskab til yderligere at bidrage til den sociale sammenhængskraft og kampen mod hjemløshed. Reglerne for udslusningsboliger gælder nemlig nu også private lejeboliger. 

Målgruppen for udslusningsboliger er socialt udsatte, der vurderes at kunne forbedre sin betalingsevne inden for en horisont på 2-5 år. I den mellemliggende periode finansierer kommunen en ydelse, der gør borgeren i stand til at betale huslejen. Bestemmelsen rummer desuden også en række elementer, der mindsker udlejers risiko – herunder kommunal garanti for istandsættelse og friere muligheder for opsigelse af lejemålet end lejelovens standardbestemmelser. 

Læs mere her. 

EjendomDanmark i den offentlige debat 

Som led i at påvirke den politiske dagsorden, har vi i den seneste tid spillet ind på flere dagsordner med følgende debatindlæg: