/ Nyheder / På vej mod en klimavenlig ejendomsbranche

På vej mod en klimavenlig ejendomsbranche

Bæredygtighed er røget helt til tops på den politiske dagsorden, og det er et tema, der har enorm relevans på tværs af alle brancher. Også ejendomsbranchen har et ansvar.

Af

Foto: pixdeluxe, istock

Få ting fylder lige så meget i samfundsdebatten som den grønne omstilling. Energien skal være vedvarende, og vi skal bruge mindre af den. Det er en fælles opgave – men en opgave, man ikke mindst i ejendomsbranchen må tage seriøst: Det er et velkendt faktum, at bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget i Danmark, og at for eksempel energirenoveringer er en af de mest effektive og hurtigste veje til et lavere CO2-udslip. Vil Danmark den grønne omstilling, skal ejendomsbranchen derfor bidrage.

Barrierer for grøn omstilling

Men få ting kommer af sig selv – og slet ikke store investeringer. Hvis ejendomsbranchen skal blive mere grøn, må vi som samfund kigge på, hvordan det kan gøres mere fordelagtigt at være det.

”Der mangler hverken gode idéer eller investeringslyst i branchen – man vil gerne bidrage. Men store investeringer i den eksisterende bygningsmasse falder ikke ned fra himlen, og vi står desværre over for en række grundlæggende barrierer for den grønne omstilling i ejendomsbranchen,” forklarer Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark.

Flere udfordringer

Som alle andre investeringer skal en klima- eller miljøinvestering i en ejendom kunne betale sig. Der skal være en sammenhængende og gennemskuelig businesscase. Det er desværre bare ikke altid tilfældet – det er ikke altid en fordel at være grøn.

”At økonomien i fx klimaprojekter ikke altid hænger sammen, skyldes i vid udstrækning en lidt for rigid huslejeregulering. Men også i for eksempel skattesystemet kunne man kigge på, hvordan man kunne skabe mere positive incitamenter til at reducere klimaaftrykket fra de danske ejendomme,” lyder det fra Jannick Nytoft.

Selv når økonomien i et projekt er helt på plads, kan de omfangsrige regler dog skabe problemer. Hård regulering af alle processer i detaljer skaber mange snubletråde og forhindringer, når forbedringer af lejemål skal finde sted. Og det rammer selvsagt også de grønne investeringer, som ofte er ønskede af både flere lejere og ejendommenes ejere.

”De to største udfordringer for omstillingen af og i ejendomsbranchen er dels at få skabt nogle rammer for, at det bliver en bedre forretning at være grøn, og dernæst at gøre det nemmere for ejendomsejerne at give sig i kast med denne type investeringer,” påpeger Jannick Nytoft.

Det offentliges rolle

Et tredje område, der bør kigges nærmere på, er det offentliges rolle. Man har i flere år forsøgt sig med diverse støtteordninger – for eksempel energiselskabernes energispareindsats – og nu er en ny bygningspulje på vej.

”Det offentlige har i mange år understøttet energirenoveringsindsatsen i Danmark. Men er den nuværende indsats tilstrækkelig? Det er et åbent spørgsmål,” siger Jannick Nytoft.

Et fjerde indsatsområde er innovation. Meget af den teknologi, der skal løfte de danske ejendomme ind i et grønt århundrede, findes endnu ikke. Derfor må vi overveje, hvordan vi skaber bedre rammer for udvikling og afprøvning af ny teknologi. Og det skaber visse hovedbrud, forklarer Jannick Nytoft:

”I ejendomsbranchen skal vi både give plads til risikovillighed og afprøvning af ny teknologi – og tage hensyn til de mange tusinde danskere, der bor og arbejder i branchens bygninger. Og de to ender skal vi have til at mødes.”

Klimapolitisk udspil på vej

Disse fire udfordringer – økonomien, juraen, det offentliges rolle, og hvordan vi skaber plads til innovation – skal alle adresseres, hvis den danske ejendomsbranche skal gøres mere grøn. Og derfor er de også omdrejningspunktet i det bæredygtighedsudspil, som EjendomDanmark barsler med.

”Hvis vi for alvor skal have gang i den grønne omstilling, skal vi have alle med – og det får vi kun, hvis det på markedspladsen er en fordel at være grøn. Og der kommer vi først hen, hvis vi tænker i helheder og får kigget nærmere på alle fire udfordringer,” slutter Jannick Nytoft.

EjendomDanmarks politiske oplæg om vejen til en mere bæredygtig ejendomsbranche forventes lanceret i løbet af foråret 2020.

Denne artikel er oprindeligt bragt i magasinet EJENDOM