/ Nyheder / Opdateret husorden fra EjendomDanmark

Opdateret husorden fra EjendomDanmark

EjendomDanmark har udgivet en ny og opdateret husorden for udlejningsejendomme, som udlejere kan bruge, hvis de vil indføre en husorden i deres ejendom.

Af

Den nye husorden indgår i EjendomDanmarks blanketmodul, og erstatter den hidtidige husorden, som tiden efterhånden var løbet fra.

Strukturen i den ny husorden

Husordenen består af afsnit om:

  • regler om rygning og husdyr
  • benyttelse af boliger og lofts-/kælderrum
  • benyttelse af fællesarealer i bygningen
  • benyttelse af friarealer og garager/carporte/parkeringsarealer
  • øvrige regler

I hvert af disse afsnit er der fastsat detaljerede regler, der falder inden for hvert felt.  

Man kan ikke ændre, tilføje eller fjerne noget i blanketten – dog er der mulighed for indledende at anføre noget om rygning og husdyr. Hvis en udlejer ønsker en supplering af husordenen med yderligere vilkår, skal der selv udformes et tillæg til husordenen, eller eventuelt udformes egen husorden efter inspiration af EjendomDanmarks.

Husordenen kan også tjene som inspiration for ejerforeninger og andelsboligforeninger, men denne version er udformet som en husorden specifikt til udlejningsejendomme med boliglejemål.   

Altid husorden i udlejningsejendomme

Det er EjendomDanmarks anbefaling, at udlejere altid har en gyldig husorden for deres udlejningsejendomme.

Først og fremmest er det hensigtsmæssigt at have nogle almindelige regler for beboernes adfærd i en udlejningsejendom, da reglerne i lejelovgivningen ikke tager højde for alle situationer.

Derudover giver lejelovens § 193 i visse tilfælde lejerne mulighed for selv at vedtage en husorden, som vil være gældende i en udlejningsejendom, hvis ikke en udlejer har vægtige grunde til at modsætte sig det. Det vil ske hyppigere, hvis udlejer ikke i forvejen har fastsat en husorden for ejendommen. Hvis udlejer har fastsat en husorden, er der ikke behov for, at lejerne selv vedtager en husorden eller supplerende regler, og samtidig vil en udlejer have et væsentlig bedre grundlag for at modsætte sig lejernes ønske om at fastsætte afvigende eller supplerende husordensbestemmelser.

Se den nye husorden

Den nye husordensblanket findes på EjendomDanmarks hjemmeside, hvor den optræder med betegnelsen ”23-02-01 Husorden”. Den kan ligeledes købes i butikken på EjendomDanmarks hjemmeside. Husordenen indgår også i det blanketmodul, som man har adgang til, hvis man har abonnement på ED-Lovportalen, der udbydes af Schultz. 

Det sker