/ Nyheder / Også ejendomsbranchen skriger på arbejdskraft

Også ejendomsbranchen skriger på arbejdskraft

Regeringen har i dag løftet sløret for et reformudspil, som skal rekruttere mere arbejdskraft. Ejendomsbranchen er et af de steder, der har akut behov for flere hænder, og hvor EjendomDanmark allerede har igangsat et rekrutteringsinitiativ.

Af

Ejendomsbranchen mangler også arbejdskraft. Foto: Geber86, iStock

I jagten på fremtidens medarbejder bliver det tydeligt, at mange virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere. Det gælder i høj grad også for ejendomsbranchen. Derfor glæder Jannick Nytoft, adm. direktør fra EjendomDanmark, sig over regeringens øgede fokus på at sikre den fornødne arbejdskraft til virksomhederne.

”Det er en kæmpe udfordring, som vi i ejendomsbranchen tager meget alvorligt og arbejder målrettet på at få løst. Det er derfor rigtig positivt, at regeringen har valgt at kaste sig over denne problematik, som ikke vil blive mindre de kommende år,” siger han.

Ejendomsbranchen beskæftiger tusindvis af mennesker, og virksomhederne udvikler sig i disse år med en rivende hastighed. Derfor mærker branchen også hurtigt, når det er svært at rekruttere.

”Vi forsøger allerede at sætte fokus på at åbne branchen for nye grupper af ledige hænder. Det kunne eksempelvis være dimittender, som vi har flere gode erfaringer med,” siger Jannick Nytoft.

Fingre i fremtidens medarbejder

EjendomDanmark har alene i 2021 sat flere forskellige initiativer i søen for at gøre ejendomsbranchen endnu mere synlig og attraktiv for den kommende generation af medarbejdere. Inden for ejendomsadministration alene er vurderingen, at branchen frem mod 2030 vil mangle over 4.000 medarbejdere.

”Som ejendomsbranchens medlemsorganisation har vi valgt at gå til opgaven via forskellige tiltag. De er alle med samme formål: At uddanne – og få fingre i – fremtidens medarbejdere,” siger Jannick Nytoft.

I foråret 2021 igangsatte EjendomDanmark en større rekrutteringskampagne, der over de næste mange år skal sikre, at unge hører om ejendomsbranchen før, under og efter deres uddannelsesvalg.

Kort før sommerferien lancerede EjendomDanmark i samarbejde med Erhvervsakademi Dania en helt ny bacheloruddannelse under titlen Property and Asset Management, hvor omdrejningspunktet er forvaltning af fast ejendom.

Et af de nyeste tiltag, som EjendomDanmark, HK og kursusvirksomheden Nyledige er gået sammen om, er, at rekruttere ledige medarbejdere fra andre brancher. Ledige bogholdere, revisorassistenter og økonomimedarbejdere m.fl. kan via et 6-ugers kursus få indblik i ejendomsbranchens mange muligheder.