/ Nyheder / Nyt bygningsdirektiv forsinket – tætte forhandlinger i EU

Nyt bygningsdirektiv forsinket – tætte forhandlinger i EU

EU’s bygningsdirektiv, der er af enorm betydning for ejendomsbranchen, er blevet forsinket. Direktivet, der bl.a. medfører skærpede krav til energirenoveringer, kan tidligst forventet vedtaget i forsommeren 2023.

Af

Nyt om bygningsdirektivet. Foto: FrankyDeMeyer, iStock

I EU har man det seneste års tid forhandlet om en opdatering af det såkaldte bygningsdirektiv – det direktiv, der udstikker energi- og renoveringskrav til bygninger og definerer reglerne for energimærker og lignende.

Det var planen, at direktivet skulle være vedtaget her i slutningen af 2022. Tætte forhandlinger i EU medfører dog, at man er blevet forsinket. Direktivet kan tidligst forventes vedtaget i løbet af foråret 2023.

EjendomDanmark følger direktivet tæt

I det nye bygningsdirektiv havde Europa-Kommissionen bl.a. foreslået nogle krav til bygningers energiforbrug, der skulle træde gradvist i kraft frem mod 2033 – de såkaldte “minimum energy performance standards”.

Man foreslog også en helt ny skala for energimærker. Det er bl.a. disse ting, som man nu diskuterer i EU-systemet. Det er også emner, som EjendomDanmark bl.a. i samarbejde med en række nordiske ejendomsorganisationer har udpeget som ting, der burde kigges nærmere på. Udfordringen er, at man i det oprindelige forslag var blevet lidt for detaljeivrig i reguleringen.

Læs mere om EjendomDanmarks nordiske samarbejde om bygningsdirektivet her

At direktivet nu bliver forsinket, understreger vigtigheden af, at man i forhandlingerne tager det alvorligt ikke at vedtage krav med en urealistisk kort tidsfrist. Dette har EjendomDanmark understreget helt fra Europa-Kommissionen fremlagde det første forslag.

Læs EjendomDanmarks bemærkninger til det oprindelige udkast til et revideret bygningsdirektiv

Solceller fylder også meget i diskussionen

Derudover diskuterer man, hvordan direktivet skal bruges til at fremme flere solceller på bygninger. Europa-Kommissionen foreslog i sommer – som en del af det såkaldte REPowerEU-tiltag – at direktivet skulle indeholde krav om solcelleinstallationer på alle større bygninger. I dag diskuterer man dog primært, om dette kun skal dække større, nyopførte bygninger. Også tidshorisonten for dette krav er et diskussionsemne.

Forslaget om at fremme solceller er en oplagt tilføjelse til bygningsdirektivet. EjendomDanmark har også på dette punkt arbejdet for, at man passer på med alt for detaljerede krav med en urealistisk kort tidshorisont. Dette gælder ikke mindst i Danmark, hvor nationale regler spænder ben for mange solcelleambitioner og derfor skal tilpasses, hvis EU stiller krav.

Læs EjendomDanmarks kommentarer til REPowerEU-udspillet

Et direktiv med høje ambitioner – og meget at diskutere

Det nuværende bygningsdirektiv er fra 2010 og blev skærpet i 2018. Ambitionen med de nye ændringer er, at direktivet skal sikre en så godt som klimaneiutral ejendomssektor i 2050. EU’s ministerråd, hvor landenes ministre mødes, lagde sig fast på deres holdning til direktivet i slutningen af oktober. Det var planen, at Europa-Parlamentets ITRE-komité skulle tage stilling til direktivet i november. Det er ITRE-komitéen, der nu har udskudt sin – og dermed Europa-Parlamentets – vedtagelse af direktivet til januar.

Efter nytår overtager Sverige formandskabet i EU. Her er det ambitionen at få vedtaget direktivet.

Kontakt

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.