/ Nyheder / Detalje­tungt EU-regelsæt kan gå hårdt ud over ejendoms­in­ve­ste­ringer

Detalje­tungt EU-regelsæt kan gå hårdt ud over ejendoms­in­ve­ste­ringer

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til et nyt bygningsdirektiv. De enkelte landes stemmer skal høres, lyder det her fra ejendomsorganisationerne fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Af

Jyrki Laurikainen fra finske Rakli, Tone Hellevik Dahl fra Norsk Eiendom, Lena Hartmann fra EjendomDanmark og Anders Holmestig fra Svenska Fastighetsägarna har skrevet et fælles debatindlæg i Børsen. Foto: sinonimas + pressefotos

Af: Jyrki Laurikainen, CEO, Rakli, Tone Hellevik Dahl, CEO, Norsk Eiendom, Anders Holmestig, CEO, Svenska Fastighetsägarna og Lena Hartmann, juridisk direktør,EjendomDanmark

En grøn fremtid kommer ikke af sig selv, og grønnere bygninger er altafgørende for at nå klimaambitionerne. Klimapolitik er ejendomspolitik, og derfor har Europa-Kommissionen fremlagt et forslag til et nyt bygningsdirektiv med krav til både gamle og nye bygninger. Så hvis du bor eller arbejder i en bygning – og det gør du jo nok – vil de nye regler få betydning for dig.

I de nordiske ejendomsbrancher deler vi ambitionerne – og vi ved derfor, at det er vigtigt, at direktivet udformes ordentligt. Og det er ikke nemt, for der er mange hensyn: Direktivet skal bygge på den virkelighed, som styrer investeringer i ejendomme. Tidshorisonten for sådanne investeringer er lang, finansieringen er kompliceret, og der kræves store beløb.

Reglerne skal sikre en omkostningseffektiv, grøn omstilling med så lidt spild som muligt, og direktivet skal gøre de grønne investeringer mere attraktive for flere. Direktivet skal også tage hånd om, at der findes mange barrierer for grønne investeringer i ejendomme – f.eks. i lejereguleringen i flere lande.

Og sidst, men bestemt ikke mindst, skal reglerne kunne håndtere og rumme de betydelige forskelle i både bygningsmassen, historien, reglerne og især energisystemerne på tværs af EU’s medlemslande. Bare mellem de nordiske lande, som vi kender til, er forskellene af og til slående.

En alt for detaljeret regulering og politisk styring af en så kompleks situation er ganske enkelt ikke klogt.

Ikke vejen frem

Desværre har Europa-Kommissionen ikke helt noteret sig det. Vi står derfor foran en risiko for et nyt regelsæt med en unødvendig høj detaljerigdom, hvilket vil holde de grønne investeringer tilbage frem for at opmuntre dem. En ”one size fits all”-tilgang er ikke vejen frem her.

Ejendomsbranchen har et klart ansvar, og mange er klar til at investere. På mange områder har branchen allerede taget udfordringerne op, og der kommer kun flere grønne investeringer og forbedringer af det byggede miljø.

Dette er en udvikling, vi skal styrke og hjælpe på vej – men på en effektiv, kløgtig og realistisk måde.

Dette debatindlæg er første gang bragt i Børsen d. 22. marts.