/ Nyheder / Nysgerrig på mere digitale ejendomme?

Nysgerrig på mere digitale ejendomme?

Et nyt casekatalog præsenterer 20 forskellige eksempler på digitale løsninger, der er blevet taget i brug af ejendomsbranchen.

Af

Stadig flere i ejendomsbranchen styrker deres udlejningsprodukt og forretning ved at tage digitale værktøjer i brug. Kendskabet til andres erfaringer og succeshistorier er en vigtig brik for dem i branchen, der ønsker at give sig i kast med at afprøve digitale løsninger. Derfor har EjendomDanmark udgivet kataloget ”Cases og erfaringer – kom med på 20 digitaliseringsrejser i ejendomsbranchen”.

”Hvis ejendomsbranchen skal udnytte muligheden for at udvikle sig endnu mere ved at anvende digitale løsninger, er vi nødt til at lære af hinanden – hvad går godt, og hvad har ikke virket? Målet med kataloget har været at opsamle de gode erfaringer til fælles inspiration. Casekataloget kaster blandt andet lys over, hvad det vil sige at tage et nyt digitalt redskab til sig,” siger Mikkel Alsø, økonomisk chefkonsulent hos EjendomDanmark.

Praksis og de første steps

Kataloget er opdelt i temaerne klima og ressourcer, kommunikation og fællesskab, systemer og data. Under hvert af de fire områder er udvalgt fem løsninger, som kort beskrives i kraft af funktion, målgruppe og værdiskabelse. Ved hver case kan læseren også få overblik over, hvordan løsningen kan indarbejdes i praksis, og hvilke første skridt og relevant forberedelse man skal være opmærksom på.

De udvalgte cases har alle fokus på eller løser udfordringer inden for miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Derudover bidrager løsningerne til at ruste ejendomsbranchen til at måle, dokumentere og rapportere på ESG. ESG står for Environmental, Social og Governance og dækker over virksomhedens arbejde med miljø og klima, virksomhedens sociale ansvar, samfundsmæssige påvirkning og ledelsen af virksomheden.

”At kunne dokumentere, at ejendommene har en grøn og bæredygtig profil, er ved at blive et betydeligt konkurrenceparameter. Det vil ganske givet også være katalysatoren, der for alvor sætter skub i mere digitalisering,” siger Mikkel Alsø.

Se case kataloget her