/ Nyheder / Ny rapport kaster lys over politiske rammer for digitalisering af ejendomsbranchen

Ny rapport kaster lys over politiske rammer for digitalisering af ejendomsbranchen

I ejendomsbranchen er der flere barrierer, der spænder ben for at anvende digitale løsninger, som kan gøre branchen endnu mere bæredygtig. En ny rapport dykker ned i barriererne, og giver et bud på, hvordan de kan håndteres.

Af

Den økonomiske usikkerhed smitter nu af på ejendomsbranchens forventninger til den kommende tid. Foto: iStock

Et bæredygtigt samfund kræver bæredygtige bygninger. Og bæredygtige bygninger får vi kun, hvis vi tager digitaliseringen i brug. Det er udgangspunktet for en ny rapport, som undersøger de politiske og juridiske barrierer, der findes for en øget grad af digitalisering i ejendomsbranchen. Rapporten er en del af digitaliseringsprojektet “Digitalt fokus for ejer og lejer – i et bæredygtigt perspektiv”, som EjendomDanmark gennem de seneste par år har drevet sammen med en lang række aktører fra ejendomsbranchen og repræsentanter for lejere i Danmark.

Læs rapporten “Et styrket grundlag for digitalisering af ejendomsbranchen”

Solidt udgangspunkt for fælles samtale

Digitaliseringen af samfundet er en udvikling med enormt potentiale. Men det er ikke altid ligetil at håndtere politisk set: Hvordan laver man en lovgivning, der både giver sikkerhed og skaber muligheder, der endnu ikke kendes?

Dette gælder også for ejendomsbranchen. Hvordan sikrer man f.eks., at branchen har nem og direkte adgang til relevante data om både forbrug, adfærd og bygninger uden at gå på kompromis med sikkerhed og persondata? 

Det dilemma er svært at håndtere, og det kræver, at ejere og lejere går sammen, så der tages hensyn til alle. Det er netop det, der er gjort med den seneste rapport i projektet “Digitalt fokus for ejer og lejer – i et bæredygtigt perspektiv”.

Læs om projektet her.

I rapporten præsenteres en række tematiske overvejelser om digitalisering og bæredygtighed fra et ejer- og administrator hhv. et lejerperspektiv. Ud fra disse overvejelser kondenseres otte politiske forslag. Målet er at skabe et mere solidt fundament for en fælles diskussion om og politisk udvikling inden for digitalisering af ejendomsbranchen, således at denne kan styrke sin bæredygtighed i bred forstand – klima-/miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Otte fælles forslag fra branchen og lejerne

De otte forslag har et bredt sigte – men fælles for dem er, at digitalisering spiller en nøglerolle. Der er blandt andet behov for en langt mere direkte adgang til forsyningsdata og mere veludviklede EU-standarder for bygningsdata i almindelighed.

I rapporten peges også på behovet for en standardiseret “databehandleraftale” i lejekontrakter – dvs. i lejelovens typeformular – og en langt mere systematisk digitalisering af huslejenævnenes arbejde. Dette skal sikre en højere grad af retssikkerhed for både ejere og lejere. Også datamyndigheder med et styrket øje for dataforholdet mellem lejer og udlejer skal hjælpe med at sikre dette.

Rapporten indeholder også forslag til forbedring af byggesagsbehandlingen i mange kommuner og et ønske om, at digitalisering i højere grad tænkes med, når man designer renoverings- og udviklingspuljer på bygnings- og ejendomsområdet. 

Forslagene bygger både på de tidligere rapporter i projektet og på en workshop, der blev afholdt i november 2022 med deltagelse af repræsentanter fra både ejendomsadministratorer, ejendomsinvestorer, proptech-branchen, lejere og EjendomDanmark. 

Kontakt