/ Nyheder / Ny politisk aftale om andelsboliger

Ny politisk aftale om andelsboliger

I sidste uge indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en række nye tiltag på andelsboligområdet. Aftalen skal ”bidrage til at skabe en mere sund og robust andelsboligsektor”, fremgår det af Erhvervsministeriets pressemeddelelse om aftalen.

Af

Foto: EjendomDanmark

Ifølge Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, viser aftalen gode takter i den del, der beskæftiger sig med stiftelsen af andelsboligforeninger.

”At andelsboligerne skal stiftes med mere præcise og længerevarende budgetter, og hvor de skal afdrage på gælden fra den første dag, synes vi er meget fornuftigt”, siger Morten Østrup Møller.

Der er dog også dele af aftalen, som Morten Østrup Møller ikke finder helt så fornuftige.

”Vi bryder os ikke om aftalens del, der beskæftiger sig med, hvordan andelshavere overgår til at være lejere, når ejendommen sælges. Det er et skidt kompromis, at politikerne er landet på en løsning, hvor huslejen efter overgang til udlejningsejendom i en tidsbegrænset periode lægges fast på den gamle boligafgift og først senere overgår til lejefastsættelse efter lejelovgivningens almindelige regler. Bedst havde det været, om politikerne var nøjedes med at fastslå, at der etableres et nyt lejeforhold ved andelsboligforeningens konkurs, og at lejen fastsættes efter lejelovgivningens regler”, siger Morten Østrup Møller.

Ikke brug for et nyt lejebegreb

De nye regler betyder yderligere administration, som han ikke hilser velkommen:

”Man introducerer et helt nyt lejebegreb og det har vi slet ikke brug for, når der i forvejen er flere forskellige måder at fastsætte en husleje på. Vi ser hellere, at når man går fra at være andelshaver til lejer, så etablerer man et nyt lejeforhold på helt sædvanlige betingelser eventuelt med et særligt tillæg til lejen, der kan blokere for spekulation i en lavere boligydelse via en konkurs.”, siger Morten Østrup Møller.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør så derimod hellere, at aftalen gjorde det enklere at administrere andelsboligforeninger.

”Når man introducerer et større ansvar, både ved stiftelse, hvor rådgiveransvaret forlænges ud over de nuværende regler og barren hæves for overprissager, fordi der gives mulighed for at du kan rejse overprissager over længere tid, så må man også lave nogle mere præcise regler til at fastsætte andelsværdien. Det har aftalen slet ikke med”, siger han.

Mere enkle og forståelige regler savnes

Morten Østrup Møller har således skulle kigge langt efter en ellers helt nødvendig forenkling af reglerne.

”Vi savner, at man nytænker forbrugerbeskyttelse og ansvarlighed gennem mere enkle regler, så man på ene side eliminerer fejl og usikkerhed, der skyldes komplekse og uklare regler, og på den anden side sikrer bedre forbrugerbeskyttelse for den enkelte andelshaver. Politikerne bør fx sikre, at andelsboligforeninger bliver forbrugere i relation til lov om finansiel virksomhed, ligesom årsregnskaberne bør frigøres fra årsregnskabsloven, så de kan gøres mere forståelige. Endvidere bør man afskaffe midtvejsreguleringerne, så andelsværdien kun skal beregnes og fastsætte én gang om året på andelsboligforeningens generalforsamling, afslutter Morten Østrup Møller”