/ Nyheder / Træ kan medvirke til at reducere bygningers klimapåvirkning

Træ kan medvirke til at reducere bygningers klimapåvirkning

En ny rapport fra BUILD viser, at brugen af træ som byggemateriale kan være med til at sænke bygningers samlede klimapåvirkning.

Af

High angle view of a sustainable green office or housing complex

I en ny rapport fra BUILD undersøges 45 træbyggerier og deres klimapåvirkning. Rapporten kigger nærmere på byggerier, som spænder fra 12 og ned til 3 kg CO2/m2. 41 ud af 45 cases ligger under CO2-kravene i Bygningsreglementet på 12 kg CO2-ækv/m²/år gældende for bygninger over 1000 m2.

Biobaserede materialer som træ adskiller sig fra de konventionelle byggematerialer, da de blandt andet kan lagre CO2. Potentialet for at reducere klimapåvirkninger betyder, at byggebranchen i stigende grad forsøger at inkorporere træ i bygningsdesignet.

Materialevalget skal give mening

I rapporten gøres der opmærksom på, hvornår det giver mening at benytte træ. Det er nemlig vigtigt, at der ikke sker et overforbrug af materialerne.

”Træ har en række fantastiske egenskaber og kan i mange tilfælde bidrage til reducerede klimapåvirkninger fra byggeriet. Men det kommer meget an på, hvilke strategier, der er lagt for anvendelsen af træ. Det gælder i øvrigt også alle andre byggematerialer. F.eks. bør man altid tage højde for at recirkulere træet mest muligt ved at genbruge og genanvende. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der også tages hensyn til biodiversiteten og bevarelse af kulstoflagrene i skovene,” udtaler Camilla Ernst Andersen, hovedforfatter på rapporten og Ph.d.-studerende ved BUILD på Aalborg Universitet til Realdania.

I rapporten understreges det, at mere bæredygtigt byggeri ikke kun handler om at benytte materialer som træ, men netop også at optimere andre aspekter af byggeriet.

Publikationen er støttet Realdania og VILLUM FONDEN. Data og erfaringer på bygningscases er indhentet i samarbejde med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører fra Vandkunsten, Arkitema Architects, Lendager Group, MOE, Adserballe & Knudsen, Henning Larsen, EcoCocon Danmark, Arken samt Mikael Skadborg & Martha Lewis.

Læs den fulde rapport her.