/ Nyheder / Ny digitaliseringsstrategi er godt nyt – også for ejendomsbranchen 

Ny digitaliseringsstrategi er godt nyt – også for ejendomsbranchen 

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om Danmarks fremtidige digitaliseringsstrategi. Strategien indeholder blandt andet initiativer, der skal sikre frisættelse af forsyningsdata, og det er positivt nyt for ejendomsbranchen.

Af

EjendomDanmark hilser ny aftale om Danmarks fremtidige digitaliseringsstrategi velkommen. Foto: iStock: BirgerNiss

Den nye digitaliseringsstrategi indeholder samlet investeringer for 740 mio. kr., og af disse er der afsat 71,5 mio. kr. til et nyt forsyningsdigitaliseringsprogram, der både skal skabe rammer for, hvordan forsyningsdata indsamles, struktureres og gøres tilgængelige. Det viser en ny politisk aftale om Danmarks fremtidige digitaliseringsstrategi. 

I første omgang er der fokus på data i el-, vand- og varmesektoren. Strategien skal udmøntes i partnerskab imellem myndigheder, forsyningssektoren og anvendere af data. Partnerskabet løber i udgangspunktet i perioden 2024-2027.  

Hos EjendomDanmark hilses initiativet velkomment. For organisationen har det længe været et væsentligt fokus at sikre en øget tilgængelighed af forsyningsdata for både ejendomsejere, administratorer og beboere.  

”Tilgængeligheden af forsyningsdata er helt centralt, når vi skal omstille ejendomsbranchen til en mere bæredygtig fremtid. Uden retvisende data på bygningsniveau er det meget svært at foretage de rette investeringer, som har den største og mest effektive klimapåvirkning,” siger Mette Qvist, der er underdirektør for ESG hos EjendomDanmark. 

I aftaleteksten fremgår det ikke klart, hvordan den konkrete udmøntning af  forsyningsdigitaliseringsprogrammet skal foregå, men i den sammenhæng har EjendomDanmark og branchens aktører ligeledes en række forslag:  

“Når arbejdet går i gang, byder branchen gerne ind. Det er vigtigt at sikre en reel frisættelse, som ikke begrænses af kompliceret bureaukrati eller høje tariffer på dataadgangen. Det arbejde bidrager vi naturligvis gerne til,” forklarer Mette Qvist. 

Sammen med TEKNIQ Arbejdsgivere, DFM og Energiforum Danmark udgav EjendomDanmark i efteråret et katalog med konkrete anbefalinger til frisættelsen af forsyningsdata. Læs kataloget her.

Det sker