/ Nyheder / Møde om solceller i Aarhus

Møde om solceller i Aarhus

Solceller, MitID og BBR-registeret blev blandt andet diskuteret på et erfa-gruppemøde i Aarhus. Især overskudsstrøm fra solceller var i fokus.

Af

NRGi fortalte til erfa-gruppens møde om solceller.

Den 11. januar afholdt en af EjendomDanmarks erfa-grupper møde i Aarhus. På mødet blev der blandt andet talt om opsætning af solceller. Vidar Ejendomme var vært for mødet.

Overskudsstrøm fra solceller

Henrik Holm og Brian Niebuhr Dybkjær fra NRGI holdt et oplæg om mulighederne for at etablere solceller på blandt andet tage af etageejendomme. Derudover fortalte de også om mulighederne for at sælge overskudsstrøm fra solcellerne til NRGI. De redegjorde for, at solcelleanlæg med de nuværende energipriser vil kunne være forrentet og tilbagebetalt over en ganske kort årrække.

Under oplægget redegjorde de nærmere for de vilkår, som aftaler med NRGI om afregning af overskudsstrøm typisk vil indeholde. De kunne også berette om, at mange ejendomsejere faktisk har solcelleanlæg, som genererer overskudsstrøm, uden at ejendomsejerne har en afregningsaftale med elforsyningsselskaber.

Problemer med MitID

På mødet blev også drøftet de udfordringer, som ejendomsadministratorerne lige nu har med håndtering af MitID. Der opleves et behov for, at der snart introduceres nogle mere praktiske løsninger i forhold til servicering af flere kunder. Der blev også udvekslet erfaringer om de meget betydelige udfordringer for administrationsbranchen, som sammenskrivningen af lejelovgivningen og gennemførelsen af loftet over nettoprisindekseringer har medført.

Afslutningsvis gennemgik Mogens Dürr, EjendomDanmark, de kommende krav til ejendomsejernes indberetning af ejendomsoplysninger til BBR-registeret som konsekvens af Skatteministeriets udsendelse af en ny BBR-bekendtgørelse.