/ Nyheder / Lovforslag om lagerskat medfører overbeskatning

Lovforslag om lagerskat medfører overbeskatning

Regeringen har haft et udkast til det faktiske lovforslag om lagerskatten i høring. Lovforslaget giver anledning til betydelige panderynker.

Af

Forslaget om lagerskat medfører en unødvendig og ubegrundet overbeskatning.

Lagerskatten på ejendomme er en del af finansieringen af den nye ordning med tidlig pension – også kaldet Arne-pensionen. Efter planen skulle lagerskatten indbringe ca. 850 mio. kroner til dette formål. I lovforslaget om lagerskatten, som har været i høring, forventer man dog, at skatten indbringer 1,2 mia. kroner – hele 350 mio. kroner mere end ”nødvendigt”.

Forslaget medfører en unødvendig og ubegrundet overbeskatning, har EjendomDanmark påpeget i sit høringssvar til Skatteministeriet. Et lovforslag, der pludselig indbringer langt mere end forventet, bør selvsagt tilpasses.

Mange muligheder

Heldigvis er der mange muligheder for en sådan tilpasning, og EjendomDanmark har foreslået Skatteministeriet en række. Man kan for eksempel hæve bagatelgrænsen, så færre ejendomme beskattes, man kan hæve grænsen for indtræden i lagerskatten fra 50 til for eksempel 75 procent udlejning, eller man kan friholde grønne investeringer i ejendomme – for blot at nævne et par af de muligheder, der er nævnt i EjendomDanmarks høringssvar.

Det er forventningen, at lovforslaget om lagerskatten skal fremsættes i løbet af efteråret – givet at et folketingsvalg ikke ændrer på det.