/ Nyheder / Levende bymidter kræver investeringer

Levende bymidter kræver investeringer

Partnerskaber og ny værktøjskasse skal skabe liv i de mindre byer. Regeringens ’Partnerskab for levende bymidter’, som EjendomDanmark deltager i, har netop afleveret anbefalinger.

Af

Et partnerskab under Bolig- og Indenrigsministeriet har netop afleveret deres anbefalinger. Foto: Westersoe, iStock

Livet skal bevares og styrkes i de danske bymidter. Det kan blandt andet være gennem et nyt pilotprojekt, hvor flere aktører i de små byer forpligter sig til at samarbejde. Projektet er udløbet af et partnerskab for levende bymidter, der blev søsat af regeringen i 2020, og som EjendomDanmark deltager i. Det fælles ønske blandt alle deltagerne er at skabe bymidter med butikker og liv, selvom ændrede handelsmønstre de senere år har trukket i den modsatte retning.

Nu har partnerskabet med Bolig- og Indenrigsministeriet i spidsen så afleveret en rapport med anbefalinger, som suppleres af en værktøjskasse med inspiration og virkemidler. Og netop ambitionen om at finde bæredygtige veje til at sikre liv i alle landets byer er noget, der fylder meget for EjendomDanmark, forklarer adm. direktør Jannick Nytoft:

”Det vil kræve mod og velvilje fra alle, hvis vi skal fastholde livet i de byer, der er hårdest ramt af urbaniseringen. Drømmene er mange, men når de skal omsættes til realitet, er det vigtigt, at der også er en stærk forståelse for, hvordan det forretningsmæssigt vil kunne fungere i virkeligheden. Store tanker skal gerne udmønte sig i langsigtede positive investeringer,” siger Jannick Nytoft.

Forretningsmæssig forståelse

EjendomDanmark har i arbejdet med at finde løsninger haft fokus på, hvordan initiativerne vil kunne inddrage de ejendomsvirksomheder, der er til stede i de mindre byer. Typisk er de også selv mindre virksomheder:

”Udfordringerne er store, og udviklingen går hurtigt. Derfor skal der tænkes nyt og realistisk. Et pilotprojekt med blik for disse virksomheders virkelighed, og hvor udvalgte byers mange aktører forpligter sig til et samarbejde, er en af de veje, vi må prøve af,” siger Jannick Nytoft og fortsætter:

”Hvordan vi gør det, skal vi drøfte videre, men levende byer kræver sunde ejendomsvirksomheder. Bygningerne er ikke bare tomme kulisser; de er en aktiv del af byrummet. Men det kræver investeringer, hvis de skal transformeres og udvikles.”