/ Nyheder / Indsats mod boliger med udeliggende toilet

Indsats mod boliger med udeliggende toilet

I mange ældre etageejendomme er der fortsat boliger, der har toilet på bagtrappen. Nogle husstande deler endda toilet, uden mulighed for at vaske deres hænder. Københavns Boligkommission gennemfører derfor nu en opsøgende indsats mod boliger med udeliggende toiletter.

Af

Vil ejendomsejerne ikke kontaktes unødvendigt, vedrørende toiletforholdene i ejendommens boliger, bør de selv kontrollere og rette eventuelle fejl i BBR. Mange boliger er nemlig registreret med fejlagtige oplysninger i BBR, lyder det fra Boligkommissionen.

Registrerede toiletforhold kan kontrolleres og rettes her  
Eller rettes via denne formular  

Støtte til udbedring

Skulle en udlejningsejendom have udeliggende toiletter tilbyder Københavns Kommune støtte til renoveringsarbejder. Udlejningsejendomme får kontant støtte til vedligeholdelsesarbejder, og indfasningsstøtte for at indfase huslejestigningen som følge af forbedringsarbejder.

Den kontante støtte kan udgøre op til 50% af vedligeholdelsesudgifterne. For hver bolig, der får udbedret toiletforhold, udbetales også kr. 125.000 extra til vedligeholdelsesarbejder.

Indfasningsstøtten ydes i 10 år, og udgør i det første år to tredjedele af lejeforhøjelsen. Efter det første år nedsættes støtten hvert år med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten. Indfasningsstøtten ydes kun til at nedsætte lejen i de boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer, da forhøjelsen blev varslet.

Som boligejer skal man være opmærksom på, at boliger med toilet på bagtrappen, kan risikere at blive omfattet af et forbud mod beboelse indtil de utilfredsstillende toiletforhold er afhjulpet.

Få information om støtte her