/ Nyheder / Ikke behov for flere lappeløsninger: Nyt forslag skaber uklarhed om fremtidens ejendomsskat

Ikke behov for flere lappeløsninger: Nyt forslag skaber uklarhed om fremtidens ejendomsskat

Danske virksomheder betaler i flere kommuner en særlig ejendomsskat kaldet dækningsafgiften, som kompliceres yderligere af svaghederne ved de nye ejendomsvurderinger. For i nyt lovforslag er der lagt op til, at virksomheder skal betale skat af en værdi, de ikke kender. Det løser ikke problemerne med overgangen til det nye system for ejendomsvurderinger, vurderer EjendomDanmark.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Det er en kendt sag, at det nye system for ejendomsvurderinger også betyder nye regler for den ejendomsskat, mange virksomheder betaler – nemlig den såkaldte dækningsafgift. I et nyt lovforslag forsøger Skatteministeriet at håndtere udfordringen, men det kommer ikke i mål, konkluderer EjendomDanmark:

”Forslaget er, at der her og nu kommer nogen foreløbige vurderinger, som virksomhederne så kan betale skat af. Men det er kun til de nye vurderinger er klar, og de uheldige virksomheder risikerer at blive præsenteret for en voldsom ekstraregning, de ikke kan forberede sig på. Det er uholdbart,” siger adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.

EjendomDanmark foreslår i stedet, at politikerne tager hånd om situationen ved at fastfryse dækningsafgiften i kroner og øre, indtil de nye vurderinger er på plads. På den måde får virksomhederne sikkerhed for, at dækningsafgiften ikke pludselig stiger, som forslaget ellers giver plads til.

”Mange virksomheder står allerede nu med en stor regning efter corona, og nu kan mange af dem så også se frem til en ekstra skatteregning i en størrelsesorden, de umuligt kan forudsige,” siger Jannick Nytoft.

Ukendt grundlag

EjendomDanmark peger på tre store udfordringer ved det nye forslag.

For det første skal skatten i de kommende år opkræves, selvom de nye ejendomsvurderinger endnu ikke findes. For det andet indføres der en bundgrænse, hvor der i overgangen til det nye system accepteres udsving, der kommer virksomhederne til skade, men ikke udsving, der kommer virksomhederne til gavn. For det tredje og måske vigtigste vil man sende virksomhederne en opkrævning med tilbagevirkende kraft, når de nye vurderinger foreligger – også selvom de nye vurderinger medfører, at afgiften flerdobles.

”Der er tale om et lovforslag, der slet ikke håndterer den helt åbenlyse udfordring, vi har med overgangen til det nye vurderingssystem. Mange virksomheder ender med en flerdobling af dækningsafgiften. Der er brug for en reel og tryghedsskabende overgangsordning, og det har erhvervslivet ikke fået med den fremlagte løsning,” siger Jannick Nytoft.

Kommuner kan hjælpe

Selvom kommunerne ikke kan løse udspillets mangler, kan de afhjælpe nogle af skaderne ved at nedsætte eller helt fjerne dækningsafgiften. Det er nemlig muligt for byrådene at løse udfordringerne i deres egne kommune, fordi de selv afgør, om de vil opkræve dækningsafgift – og flere undlader allerede nu at gøre det:

”Vi ved, at dækningsafgiften er afgørende for det lokale erhvervsklima, og vi ved, at det nye forslag kun gør sagerne endnu værre. Så opfordringen herfra til politikerne i kommunerne er meget ligetil: Drop dækningsafgiften,” lyder det fra Jannick Nytoft.

 

Læs EjendomDanmarks høringssvar til lovforslaget her:

Bemærkninger til forslag om ændring af lov om kommunal ejendomsskat mm.

Det sker