/ Nyheder / ”Hvor får vi mest miljø for pengene”?

”Hvor får vi mest miljø for pengene”?

Solcelletag, genanvendelse af regnvand og en opfordring til lejerne om at spare på ressourcerne. Hos Sinding & Co har de sat sig for at nå målet om CO2-neutralitet frem mod 2030. I deres ESG-strategi indgår også FN’s verdensmål.

Af

Foto: Kasper Hornbæk

Hvordan rykker ejendomsbranchen bedst muligt på den grønne omstilling, og hvilke tiltag giver størst effekt? Det er nogle af de spørgsmål, aarhusianske Sinding & Co. søger at afdække – via netværk, testforsøg og investering.

Som familieejet virksomhed ligger det i deres DNA at tage ansvar og overdrage nogle forhold, som forhåbentlig er lidt bedre, til næste generation, forklarer Tor Sinding, der er administrerende direktør i virksomheden.

”Her tænker jeg ikke kun på vores egen families fremtid, men også vores kunder, samarbejdspartnere, lejere og omgivelser som helhed mv. Vi vil gerne bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet. Jeg tror ikke på, at man som virksomhed er særlig relevant, hvis man ikke bidrager til bæredygtighedsdagsordenen og fokuserer på virksomhedens interessenter.”

En mere bæredygtig udvikling er ét af fokusområderne i deres ESG-strategi, der blandt andet er bygget op omkring tre af FN’s verdensmål om bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund og ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion.

Mest miljø for pengene

At opnå CO2-neutralitet i 2030 er ikke en umulig opgave, men den er kompliceret, mener Tor Sinding.

”Bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget i Danmark. Derfor er det helt væsentligt, at ejendomsbranchen yder sit bidrag til mere energivenlige løsninger. Kunsten er at finde de områder, hvor casen hænger sammen.”

Et lokalt branchenetværk i Aarhus har derfor slået sig sammen om at finde frem til de investeringer, der er til gavn for både miljøet, lejer og ejendomsejer.

”I branchenetværket vender vi, hvordan de forskellige virksomheder arbejder med bæredygtighed, men også hvilke benspænd der kan være. Ved at dele best practice kan vi finde frem til løsninger, der vil have en reel effekt og giver mest miljø for pengene,” siger Tor Sinding.

De tiltag, gruppen har oppe at vende, spænder bredt og tager udgangspunkt i en ejendoms livscyklus – lige fra valg af materialer i nybyggeri til ejendomsdrift, renovering og nedrivning.

”At vælge de bæredygtige løsninger i alle led er ikke en nem opgave, og input fra forskellige fagligheder er en styrke. Derfor tror vi på, at samarbejde er vejen frem,” siger Tor Sinding, der gerne hører fra andre lokale aktører i branchen, hvis de ønsker at blive en del af netværket.

Naturen som energikilde

Sinding & Co. har selv gang i en række projekter i testfasen. De forskellige initiativer bliver evalueret løbende ud fra en såkaldt SØM-model.

”Vores tiltag skal både være socialt værdiskabende, skabe økonomisk vækst og tage nødvendige miljømæssige hensyn,” uddyber Tor Sinding.

Et solcelletag, der er sat op på en eksisterende ejendom, er et af de mere lovende pilotprojekter, og håbet er, at det kan skaleres til nogle af virksomhedens øvrige ejendomme på sigt. På andre ejendomme tester de sedum af på taget. 

”Grønne tage kan optage regnvand, isolere bygninger og reducere CO2-udslip. Det er et af de projekter, vi synes er interessant og lovende,” siger han.

Også genanvendelse af regnvand er på tegnebrættet og testes af i en af ejendommene. Regnvandet genbruges i vaskeriet.

”Ud over at der kan være en besparelse, der primært går til lejerne, kan det også bidrage til at mindske vandafledningen fra bygningen. Måske holder vores vaskemaskiner også længere, hvis der er mindre kalk i vandet,” forklarer Tor Sinding.

Lejerne bør bidrage

Men det er ikke kun ejendommene, virksomheden optimerer på løbende. Et andet område, de har valgt at sætte ind på, er et forsøg på at ændre adfærden hos lejerne gennem nudging. Målet er, at lejerne skal blive bedre til at spare på energien og tage miljøhensyn.

”En forudsætning for udviklingen af et mere bæredygtigt samfund er, at vi kan få lejerne med på vognen. Vi kan blandt andet vejlede dem i, hvordan de indarbejder mere hensigtsmæssige rutiner,” siger Tor Sinding og fortsætter:

”Et initiativ kunne for eksempel være, at nye lejere bliver mødt af et dørskilt på lejemålet med en QR-kode, hvor de kan se en film om, hvordan affaldet skal sorteres, og hvordan de bedst muligt sparer på vandet.”

Investerer i affald

Ud over initiativer, der retter sig mod ejendomsporteføljen, har Sinding & Co. gennem de sidste 30 år investeret i virksomheden Gemidan Ecogi, der omdanner organisk affald til grøn energi.

”Vi vil gerne bidrage til udviklingen af mere vedvarende energi gennem blandt andet investering og facilitering. Gemidan arbejder for at genanvende husholdningsaffaldet i Danmark. Affaldet indsamles fra danske kommuner og kan få en høj genanvendelse, i stedet for at det bare bliver sendt til forbrænding,” oplyser Tor Sinding.

Der er tale om et aktivt ejerskab i virksomheden, hvor Sinding & Co. blandt andet bidrager med at bygge forbehandlingsanlæg udvalgte steder i Danmark.

”Det er en stor satsning, hvor vi prøver at gøre en forskel,” siger Tor Sinding.